دانلود کتاب Modern Research Topics In Aerospace Propulsion – In Honor Of Corrado Casci, 1991

نام کتاب: Modern Research Topics In Aerospace Propulsion – In Honor Of Corrado Casci

نویسنده: A. K. Oppenheim و G. Angelino و L. De Luca و W. A. Sirignano

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۱۹۹۱

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۶۱۲۶۹۵۶۴, ۹۷۸۱۴۶۱۲۰۹۴۵۴

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۷۵

انتشارات: Springer-Verlag New York

Description About Book Modern Research Topics In Aerospace Propulsion – In Honor Of Corrado Casci From Amazon


This volume, published in honor of Professor Corrado Casci, celebrates the life of a very distinguished international figure devoted to sCientific study, research, teaching, and leadership. The numerous contributions of Corrado CasCi are widely admired by scientists and engineers around the globe. He has been an impressive model and outstanding colleague to many researchers. Unfortunately, only a few of them could be invited to contribute to this honorific volume. Everyone of the invited contributors responded with enthusiasm. v Corrado Casci Contents Preface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v Contributors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Curriculum Vitae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xl Publications of Corrado Casci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix . . . . . . . . . I. Combustion 1. Mechanics of Turbulent Flow in Combustors for Premixed Gases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 A. K. OPPENHEIM 2. A Pore-Structure-Independent Combustion Model for Porous Media with Application to Graphite Oxidation 19 M. B. RICHARDS AND S. S. PENNER 3. Stabilization of Hydrogen-Air Flames in Supersonic Flow. . 37 G. WINTERFELD 4. Thermodynamics of Refractory Material فرمتion by Combustion Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 I. GLASSMAN, K. BREZINSKY, AND K. A. DAVIS 5. Catalytic Combustion Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 A. P. GLASKOVA 6. Stability of Ignition Transients of Reactive Solid Mixtures 83 V. E. ZARKO 7. Combustion Modeling and Stability of Double-Base Solid Rocket Propellants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 L. DE LUCA AND L. GALFETTI 8. Combustion Instabilities and Rayleigh’s Criterion 135 F. E. C. CULICK II. Liquid Sprays 9. On the Anisotropy of Drop and Particle Velocity Fluctuations in Two-Phase Round Gas Jets . . . . . . . . . . . . . 155 A. TOMBOULIDES, M. l ANDREWS, AND F. V. BRACCO vii viii Contents 10.

درباره کتاب Modern Research Topics In Aerospace Propulsion – In Honor Of Corrado Casci ترجمه شده از گوگل


این حجم، به افتخار استاد Corrado از Casci منتشر شده است، جشن زندگی یک چهره بین المللی بسیار متمایز اختصاص داده شده به مطالعه علمی، پژوهشی، آموزشی، و رهبری. سهم متعددی از Corrado از CasCi به طور گسترده ای توسط دانشمندان و مهندسان در سراسر جهان مورد تحسین است. او یک مدل موثر و همکار برجسته به بسیاری از محققان بوده است. متاسفانه، تنها تعداد کمی از آنها می تواند دعوت به کمک به این حجم افتخاری. هر کس از همکاران دعوت با شور و شوق پاسخ دادند. مطالب V Corrado از Casci مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v همکاران. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX رزومه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XL انتشاراتCorrado از Casci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نوزدهم. . . . . . . . . I. احتراق ۱٫ مکانیک آشفته جریان در محفظه احتراق برای احتراق با پیش اختلاط گاز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳ A. K. اوپنهایم ۲٫ منافذ ساختار مستقل مدل احتراق محیط متخلخل با برنامه به گرافیت اکسیداسیون ۱۹ م ب ریچاردز و S. S. قلمدان ۳٫ تثبیت هیدروژن هوا شعله های آتش در جریان مافوق صوت. . ۳۷ G. WINTERFELD 4. ترمودینامیک سازند نسوز مواد توسط تکنیک های احتراق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۹ I. گلاسمن، K. BREZINSKY، و K. A. دیویس ۵٫ فرآیندها کاتالیستی احتراق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۳ A. ص GLASKOVA 6. ثبات سیستم جرقه زنی گذرا واکنشی مخلوط جامد ۸۳ V. E. ZARKO 7. احتراق مدلسازی و ثبات دو پایه سوخت موشک سوخت جامد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۹ L. د لوکا و L. GALFETTI 8. احتراق ناپایداری و ریلی معیار ۱۳۵ F. E. C. CULICK II. مایع اسپری ۹٫ در ناهمسانگردی قطره و نوسانات سرعت ذرات در دو مرحله گرد جت گاز. . . . . . . . . . . . . ۱۵۵ A. TOMBOULIDES، M. L اندروز، و F. V. BRACCO هفتم مطالب بخش هشتم ۱۰٫

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *