دانلود کتاب Molecular And Cellular Methods In Developmental Toxicology, 1997

نام کتاب: Molecular And Cellular Methods In Developmental Toxicology

نویسنده: Daston و George P

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۱۹۹۷

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۸۴۹۳۳۳۴۲۲, ۰۸۴۹۳۳۳۴۲۳, ۹۷۸۱۱۳۸۴۱۷۲۳۶

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۸۴

انتشارات: Crc Press

Description About Book Molecular And Cellular Methods In Developmental Toxicology From Amazon


This new manual provides a convenient source of experimental procedures, including the most modern and frequently used molecular and cellular techniques. Experimental protocols have been carefully selected by developmental toxicologists for developmental toxicologists. The most important new trends, such as evaluation of the safety of therapeutic antisense oligonucleotides, studies of the role of cell death in abnormal development, and the identification of sparingly expressed developmental control genes are featured. This is the perfect manual for scientists trained in classical developmental toxicology who want to add molecular and cellular methods to their research.

درباره کتاب Molecular And Cellular Methods In Developmental Toxicology ترجمه شده از گوگل


این کتابچه راهنمای کاربر جدید یک منبع مناسب از روش های تجربی، از جمله بسیاری از تکنیک های مولکولی و سلولی مدرن و اغلب استفاده می شود. پروتکل های تجربی اند به دقت توسط سمشناسان توسعه برای سمشناسان توسعه انتخاب شده است. بیشترین گرایش های مهم جدید، مانند ارزیابی ایمنی الیگونوکلئوتیدها آنتی درمانی، مطالعات نقش مرگ سلولی در رشد غیر طبیعی و شناسایی ژن های کنترل رشد کم ابراز برجسته شده است. این کتابچه راهنمای مناسب برای دانشمندان ورزیده در سم شناسی توسعه کلاسیک که می خواهند به اضافه کردن روش های مولکولی و سلولی به تحقیقات خود است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *