دانلود کتاب Molecular Nutrition – Vitamins, 2020

نام کتاب: Molecular Nutrition – Vitamins

نویسنده: Patel و Vinood B

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۲۸۱۱۹۰۷۵, ۰۱۲۸۱۱۹۰۷۱

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۷۶۳

انتشارات: Academic Press

Description About Book Molecular Nutrition – Vitamins From Amazon


“Molecular Nutrition: Vitamins presents the nutritional and molecular aspects of vitamins with a specific focus on vitamins A, B1 (thiamine), B2 (riboflavin), B (niacin), B5 (pantothenic acid), B6, (pyridoxine), B7 (biotin), B9 (folate), B12 (colbamin), C, D, E, and K. As part of the Molecular Nutrition series, this book discusses introductory aspects and general coverage of vitamins and nutrition, the molecular biology of the cell, including signaling, transporters, oxidative stress, receptors, uptake, immunity, proliferation, endoplasmic reticulum, differentiation, carcinogenesis and apoptosis. Final sections cover genetic machinery and its function, transcriptional processes, homeostasis genes, cancer, gene expression, mutations, and more. Emerging fields of molecular biology and important discoveries related to diet and nutritional health are also covered, rounding out the book.”– Read more…
Abstract: “Molecular Nutrition: Vitamins presents the nutritional and molecular aspects of vitamins with a specific focus on vitamins A, B1 (thiamine), B2 (riboflavin), B (niacin), B5 (pantothenic acid), B6, (pyridoxine), B7 (biotin), B9 (folate), B12 (colbamin), C, D, E, and K. As part of the Molecular Nutrition series, this book discusses introductory aspects and general coverage of vitamins and nutrition, the molecular biology of the cell, including signaling, transporters, oxidative stress, receptors, uptake, immunity, proliferation, endoplasmic reticulum, differentiation, carcinogenesis and apoptosis. Final sections cover genetic machinery and its function, transcriptional processes, homeostasis genes, cancer, gene expression, mutations, and more. Emerging fields of molecular biology and important discoveries related to diet and nutritional health are also covered, rounding out the book.”

درباره کتاب Molecular Nutrition – Vitamins ترجمه شده از گوگل


“مولکولی تغذیه: ویتامین ها ارائه جنبه های تغذیه ای و مولکولی ویتامین ها با تمرکز خاص بر ویتامین های A، B1 (تیامین)، B2 (ریبوفلاوین)، B (نیاسین)، B5 (اسید پانتوتنیک)، B6، (پیریدوکسین)، B7 ( بیوتین)، B9 (فولات)، B12 (colbamin)، C، D، E، و K به عنوان بخشی از سری مولکولی تغذیه، این کتاب مورد بحث جنبه مقدماتی و پوشش به طور کلی از ویتامین ها و تغذیه، زیست شناسی مولکولی از سلول، از جمله سیگنالینگ، حمل و نقل، استرس اکسیداتیو، گیرنده، جذب، سیستم ایمنی، تکثیر، شبکه آندوپلاسمی، تمایز، سرطان و آپوپتوز. بخش نهایی پوشش ماشین آلات ژنتیکی و عملکرد آن، فرآیندهای رونویسی ژن هموستاز، سرطان، بیان ژن، جهش، و بیشتر. زمینه نوظهور زیست شناسی مولکولی و اکتشافات مهم مربوط به رژیم غذایی و سلامت تغذیه نیز تحت پوشش، از گرد کردن کتاب “- ادامه مطلب …
چکیده: “مولکولی تغذیه: ارائه ویتامین جنبه های تغذیه ای و مولکولی ویتامین ها با تمرکز خاص بر ویتامین های A، B1 (تیامین)، B2 (ریبوفلاوین)، B (نیاسین)، B5 (اسید پانتوتنیک)، B6، (پیریدوکسین)، B7 (بیوتین)، B9 (فولات)، B12 (colbamin)، C، D، E، و K به عنوان بخشی از سری مولکولی تغذیه، این کتاب مورد بحث جنبه مقدماتی و پوشش به طور کلی از ویتامین ها و تغذیه، زیست شناسی مولکولی از سلول، از جمله سیگنالینگ، حمل و نقل، استرس اکسیداتیو، گیرنده، جذب، سیستم ایمنی، تکثیر، شبکه آندوپلاسمی، تمایز، سرطان و آپوپتوز. بخش نهایی پوشش ماشین آلات ژنتیکی و عملکرد آن، فرآیندهای رونویسی ژن هموستاز، سرطان، بیان ژن، جهش، و بیشتر است. در حال ظهور زمینه های زیست شناسی مولکولی و اکتشافات مهم مربوط به رژیم غذایی و سلامت تغذیه نیز تحت پوشش، از گرد کردن این کتاب است. “

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *