دانلود کتاب Natural Stone And Architectural Heritage, 2019

نام کتاب: Natural Stone And Architectural Heritage

نویسنده: Lola Pereira (Editor), Lidia Catarino (Editor), Giovanna Antonella Dino (Editor)

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۹

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۹۲۱۵۵۰۸, ۹۷۸۳۰۳۹۲۱۵۵۱۵, ۳۰۳۹۲۱۵۵۰۷,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۶۴

حجم کتاب: ۱۵ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Mdpi Ag

Description About Book Natural Stone And Architectural Heritage From Amazon


This book is made up of contributions dealing with heritage stones from different countries around the world. The stones are described, as well as their use in vernacular and contemporaneous architecture. Heritage stones are those stones that have special significance in human culture. Examples include some very important stones that have been either neglected because they are no longer extracted, or stones that have great significance in commercial terms but knowledge of their national and/or international heritage has not been well documented. In this collection of articles, we have tried to spread awareness of architectural heritage around the world, the natural stones that have been used in its construction, and the need to preserve historical quarries that once provided the source of such stones. Historical quarries are linked to regional culture and tradition. Because of the specific technical and aesthetical characteristics of heritage stones, which have lasted for centuries, these historical quarries should be preserved to be able to use the stones for the proper restoration of monuments and historical buildings to avoid negative actions that can be observed in many places in the restoration of buildings, which are some times part of World Heritage sites. The final intention of this book is to continuosly grow the interest on this fascinating subject of heritage stones.

درباره کتاب Natural Stone And Architectural Heritage ترجمه شده از گوگل


این کتاب از مشارکت‌های مربوط به سنگ‌های میراثی از کشورهای مختلف در سراسر جهان تشکیل شده است. سنگ ها و همچنین کاربرد آنها در معماری بومی و معاصر شرح داده شده است. سنگ های میراثی آن دسته از سنگ هایی هستند که در فرهنگ بشری از اهمیت ویژه ای برخوردارند. نمونه‌ها شامل برخی از سنگ‌های بسیار مهم است که یا نادیده گرفته شده‌اند، زیرا دیگر استخراج نمی‌شوند، یا سنگ‌هایی که از نظر تجاری اهمیت زیادی دارند اما دانش میراث ملی و/یا بین‌المللی آن‌ها به خوبی مستند نشده است. در این مجموعه مقالات سعی شده است آگاهی از میراث معماری در سراسر جهان، سنگ های طبیعی که در ساخت آن به کار رفته است و لزوم حفظ معادن تاریخی که روزگاری منشأ چنین سنگ هایی بوده اند، گسترش یابد. معادن تاریخی با فرهنگ و سنت منطقه پیوند خورده اند. به دلیل ویژگی‌های فنی و زیبایی‌شناختی خاص سنگ‌های میراثی که قرن‌ها دوام داشته است، این معادن تاریخی باید حفظ شوند تا بتوان از این سنگ‌ها برای مرمت مناسب بناها و بناهای تاریخی استفاده کرد تا از اعمال منفی که در بسیاری از موارد قابل مشاهده است جلوگیری شود. مکان هایی در مرمت بناهایی که بعضاً بخشی از سایت های میراث جهانی هستند. هدف نهایی این کتاب افزایش مداوم علاقه به این موضوع جذاب سنگ های میراثی است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله