دانلود کتاب Open Spaces For Interactions And Learning Diversities, 2016

نام کتاب: Open Spaces For Interactions And Learning Diversities

نویسنده: Surian Alessio

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۶

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۴۶۳۰۰۳۳۸۴, ۹۷۸۹۴۶۳۰۰۳۳۹۱, ۹۷۸۹۴۶۳۰۰۳۴۰۷, ۹۴۶۳۰۰۳۳۸X,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۱۵

حجم کتاب: ۱۱ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Sense Publishers

Description About Book Open Spaces For Interactions And Learning Diversities From Amazon


While changes related to cultural diversity are visible and at work in social, cultural and political contexts, cultural diversity as such is being ignored or rejected across many countries. It is the denial or hidden nature of diversity in educational settings and learning processes, reflected in the marginalisation of this topic, that this book wants to address. The book chapters are blind peer reviewed and draw from a variety of learning settings across the world. They are intended to open up spaces to talk, promote and struggle for the relevance of addressing learning diversities. This includes current and new directions for theoretical and methodological discussions. They concern spaces of interaction and diversity research across single and multiple moments, different contexts and various time scales. They also explore the diversity of theories used to address these issues and how we theorize the relationship between centres and margins in understanding the idea of opening spaces for dialogue.

درباره کتاب Open Spaces For Interactions And Learning Diversities ترجمه شده از گوگل


در حالی که تغییرات مربوط به تنوع فرهنگی در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی قابل مشاهده است و در حال کار است ، تنوع فرهنگی به همین دلیل در بسیاری از کشورها نادیده گرفته می شود یا رد می شود. این کتاب انکار یا پنهان بودن تنوع در محیط های آموزشی و فرایندهای یادگیری است که در حاشیه سازی این موضوع منعکس می شود ، این کتاب می خواهد به آن بپردازد. فصل های این کتاب ها توسط همتایان نابینا بررسی شده و از انواع تنظیمات یادگیری در سراسر جهان گرفته شده است. هدف آنها این است که فضاهایی را برای گفتگو ، ترویج و مبارزه برای ارتباط با پرداختن به تنوع یادگیری باز کنند. این شامل جهات فعلی و جدید برای بحث های نظری و روش شناختی است. آنها مربوط به فضاهای تحقیق و پژوهش و تنوع در لحظات منفرد و چندگانه ، زمینه های مختلف و مقیاس های زمانی مختلف هستند. آنها همچنین تنوع نظریه های مورد استفاده برای پرداختن به این موضوعات و چگونگی نظریه پردازی ما برای ارتباط بین مراکز و حاشیه ها را در درک ایده گشودن فضاهای گفتگو بررسی می کنند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله