دانلود کتاب Physical Chemistry – Thermodynamics, Statistical Thermodynamics, And Kinetics, Global Edition, 4th ed, 2020

نام کتاب: Physical Chemistry – Thermodynamics, Statistical Thermodynamics, And Kinetics, Global ویرایش

نویسنده: Thomas Engel و Philip Reid

ویرایش: ۴

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۱۲۹۲۳۴۷۷۰۸, ۹۷۸۱۲۹۲۳۴۷۷۰۷,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۶۸۲

حجم کتاب: ۲۱ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Pearson

Description About Book Physical Chemistry – Thermodynamics, Statistical Thermodynamics, And Kinetics, Global ویرایشFrom Amazon


For courses in Thermodynamics.

A visual, conceptual and contemporary approach to Physical Chemistry

Engel and Reids Thermodynamics, Statistical Thermodynamics, and Kinetics provides a contemporary, conceptual, and visual introduction to physical chemistry. The authors emphasise the vibrancy of physical chemistry today and illustrate its relevance to the world around us using modern applications drawn from biology, environmental science, and material science. The 4th ویرایشprovides visual summaries of important concepts and connections in each chapter, offers students just in time math help, and expands content to cover science relevant to physical chemistry.

درباره کتاب Physical Chemistry – Thermodynamics, Statistical Thermodynamics, And Kinetics, Global ویرایشترجمه شده از گوگل


برای دوره های ترمودینامیک.

رویکردی بصری، مفهومی و معاصر به شیمی فیزیک

ترمودینامیک انگل و ریدز، ترمودینامیک آماری و سینتیک مقدمه ای معاصر، مفهومی و بصری برای شیمی فیزیک فراهم می کند. نویسندهبر سرزندگی شیمی فیزیک امروزه تاکید می کنند و ارتباط آن را با جهان اطراف ما با استفاده از کاربردهای مدرن برگرفته از زیست شناسی، علوم محیطی و علم مواد نشان می دهند. نسخه چهارم خلاصه‌های بصری مفاهیم و ارتباطات مهم را در هر فصل ارائه می‌کند، به دانش‌آموزان کمک ریاضی را به موقع ارائه می‌دهد، و محتوا را برای پوشش علوم مرتبط با شیمی فیزیک گسترش می‌دهد.

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله