دانلود کتاب The Drinking Water Handbook, 3rd ed, 2018

نام کتاب: The Drinking Water Handbook نویسنده: Frank R Spellman ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۳۸۰۶۶۴۷۲, ۱۱۳۸۰۶۶۴۷۸, ۹۷۸۱۳۱۵۱۵۹۱۲۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۵۵ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: CRC Press Description About Book The Drinking Water Handbook From Amazon This new edition of The…

دانلود کتاب Environment, 10th ed, 2018

نام کتاب: Environment نویسنده: David M. Hassenzahl و Mary Catherine Hager و Nancy Y. Gift و Linda R. Berg و Peter H. Raven ویرایش: ۱۰ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۳۹۳۴۸۵, ۹۷۸۱۱۱۹۳۹۳۴۸۱, ۹۷۸۱۱۱۹۳۹۳۴۱۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۱۴۸ حجم کتاب: ۶۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About…

دانلود کتاب The Drinking Water Handbook, 3rd ed, 2018

نام کتاب: The Drinking Water Handbook نویسنده: Frank R Spellman ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۳۸۰۶۶۴۷۲, ۱۱۳۸۰۶۶۴۷۸, ۹۷۸۱۳۱۵۱۵۹۱۲۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۵۵ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: CRC Press Description About Book The Drinking Water Handbook From Amazon This new edition of The…

دانلود کتاب Principles And Practice Of Engineering Pe Environmental Reference Handbook, 2020

نام کتاب: Principles And Practice Of Engineering Pe Environmental Reference Handbook نویسنده: National Council Of Examiners For Engineering و Surveying Ncees ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۹۷ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: National Council Of Examiners For Engineering And…

دانلود کتاب Waste Management In The Chemical And Petroleum Industries, 2nd ed, 2020

نام کتاب: Waste Management In The Chemical And Petroleum Industries نویسنده: Alireza Bahadori ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۹۵۵۱۷۲۰, ۱۱۱۹۵۵۱۷۲۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۲۴ حجم کتاب: ۳۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book Waste Management In The Chemical And Petroleum Industries From Amazon…

دانلود کتاب Waste Management In The Chemical And Petroleum Industries, 2013

نام کتاب: Waste Management In The Chemical And Petroleum Industries نویسنده: Alireza Bahadori ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۸۷۳۱۷۵۱, ۹۷۸۱۱۱۸۷۳۱۷۵۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۴۸ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book Waste Management In The Chemical And Petroleum Industries From Amazon…

دانلود کتاب Health, Safety, And Environmental Management In Offshore And Petroleum Engineering, 2016

نام کتاب: Health, Safety, And Environmental Management In Offshore And Petroleum Engineering نویسنده: Srinivasan Chandrasekaran ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۲۲۱۸۴۶, ۹۷۸۱۱۱۹۲۲۱۸۴۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۷۲ حجم کتاب: ۱۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book Health, Safety, And Environmental Management In Offshore And…

دانلود کتاب Principles Of Environmental Engineering And Science, 4th ed, 2020

نام کتاب: Principles Of Environmental Engineering And Science نویسنده: Susan J. Masten و Mackenzie L. Davis ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۲۵۹۸۹۳۵۴۵, ۹۷۸۱۲۵۹۸۹۳۵۴۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۹۶ حجم کتاب: ۲۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mcgraw-Hill Education Description About Book Principles Of Environmental Engineering And Science…

دانلود کتاب Design Of Reactor Containment Systems For Nuclear Powerplants, 2004

نام کتاب: Design Of Reactor Containment Systems For Nuclear Powerplants نویسنده: IAEA ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۴ کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۷ انتشارات: IAEA Description About Book Design Of Reactor Containment Systems For Nuclear Powerplants From Amazon No Description. درباره کتاب Design Of Reactor Containment Systems…

دانلود کتاب Industrial Environmental Management – Engineering, Science, And Policy, 2020

نام کتاب: Industrial Environmental Management – Engineering, Science, And Policy نویسنده: Das و Tapas K ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۹۵۹۱۵۸۰, ۹۷۸۱۱۱۹۵۹۱۵۵۹, ۹۷۸۱۱۱۹۵۹۱۵۶۶, ۱۱۱۹۵۹۱۵۵۴, ۱۱۱۹۵۹۱۵۶۲, ۹۷۸۱۱۱۹۶۶۶۹۵۰, ۱۱۱۹۶۶۶۹۵۳ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۶۹ انتشارات: John Wiley & Sons Description About Book Industrial Environmental Management – Engineering, Science, And…