دانلود کتاب Practical Astrodynamics, 2017

نام کتاب: Practical Astrodynamics

نویسنده: Alessandro De Iaco Veris

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۷

کد ISBN کتاب: ۳۳۱۹۶۲۲۱۹۶, ۹۷۸۳۳۱۹۶۲۲۱۹۴

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۳۰۹

انتشارات: Springer

Description About Book Practical Astrodynamics From Amazon


This modern textbook guides the reader through the theory and practice of the motion and attitude control of space vehicles. It first presents the fundamental principles of spaceflight mechanics and then addresses more complex concepts and applications of perturbation theory, orbit determination and refinement, space propulsion, orbital maneuvers, interplanetary trajectories, gyroscope dynamics, attitude control, and rocket performance. Many algorithms used in the modern practice of trajectory computation are also provided. The numerical treatment of the equations of motion, the related methods, and the tables needed to use them receive particular emphasis. A large collection of bibliographical references (including books, articles, and items from the “gray literature”) is provided at the end of each chapter, and attention is drawn to many internet resources available to the reader. The book will be of particular value to undergraduate and graduate students in aerospace engineering.

درباره کتاب Practical Astrodynamics ترجمه شده از گوگل


این کتاب درسی مدرن خواننده را از طریق تئوری و عمل حرکت و نگرش کنترل وسایل نقلیه فضایی هدایت می کند. این برای اولین بار ارائه اصول اساسی مکانیک پرواز فضایی و پس از آن آدرس مفاهیم پیچیده تر و برنامه های کاربردی از نظریه اختلال، تعیین مدار و پالایش، نیروی محرکه فضا، مانور مداری، مدار بین سیارهای، دینامیک ژیروسکوپ، کنترل نگرش و عملکرد موشک. بسیاری از الگوریتم های مورد استفاده در عمل مدرن محاسبات مسیر نیز ارائه شده. درمان عددی معادلات حرکت، روش های مرتبط، و جداول مورد نیاز برای استفاده از آنها تاکید خاص دریافت خواهید کرد. مجموعه بزرگی از مراجع (از جمله کتاب ها، مقالات و اقلام از “انتشارات خاکستری”) است که در پایان هر فصل ارائه شده، و توجه به بسیاری از منابع اینترنت در دسترس را به خواننده کشیده شده است. این کتاب از ارزش خاص به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی هوا فضا باشد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *