دانلود کتاب Preclinical Manual Of Prosthodontics, 3E, 3rd ed, 2018

نام کتاب: Preclinical Manual Of Prosthodontics, 3E

نویسنده: Lakshmi S

ویرایش: ۳

سال انتشار: ۲۰۱۸

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۸۱۳۱۲۵۳۴۱۰, ۸۱۳۱۲۵۳۴۱۴

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۲۲

انتشارات: Elsevier India

Description About Book Preclinical Manual Of Prosthodontics, 3E From Amazon


The third edition of Preclinical Manual of Prosthodontics is revised and updated with more preclinical exercises as well as instruments and materials in the same format of step-by-step illustrations of the various laboratory exercises, which students have to learn and perform in their 2nd Year BDS course for the preclinical prosthodontics examination. This is the only book of its kind that would serve as a guide for learning as well as practicing the exercises on their model in the class.

New to this edition
More instruments and materials addedNew exercises: (i) Beading and boxing of maxillary and mandibular edentulous impressions, (ii) Making of the primary cast with a base from primary edentulous impressions (iii) All ceramics crown preparation for mandibular first molar tooth
Additional Features
Complimentary access to full e-bookProcedural videos

درباره کتاب Preclinical Manual Of Prosthodontics, 3E ترجمه شده از گوگل


نسخه سوم از پیش بالینی دستی پروتزهای دندانی است تجدید نظر شده و به روز با تمرینات بالینی بیشتر و همچنین ابزار و مواد در همان فرمت از گام به گام توسط به گام تصاویر از تمرین های مختلف آزمایشگاه، که دانش آموزان برای یادگیری و انجام در سال ۲ خود البته BDS برای بررسی پروتز بالینی. این کتاب تنها در نوع خود است که به عنوان یک راهنما برای یادگیری و همچنین انجام تمرینات در مدل خود را در کلاس خدمت است.

جدید به این نسخه
ابزار و مواد بیشتر addedNew تمرین: (من) بسته شدن و بوکس از برداشت بی دندان فک بالا و فک پایین، (ب) ساخت از بازیگران اصلی با یک پایه از برداشت بی دندان اولیه (ج) همه آماده سازی سرامیک تاج برای دندان مولر اول فک پایین
ویژگی های اضافی
تعریف دسترسی به فیلم کامل الکترونیکی bookProcedural

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *