دانلود کتاب Re-Imagining The Avant-Garde – Revisiting The Architecture Of The 1960s And 1970s, 2019

نام کتاب: Re-Imagining The Avant-Garde – Revisiting The Architecture Of The 1960s And 1970s

نویسنده: Matthew Butcher, Luke C. Pearson

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۹

کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۵۰۶۸۵۹,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۴۴

حجم کتاب: ۳۱ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: John Wiley & Sons

Description About Book Re-Imagining The Avant-Garde – Revisiting The Architecture Of The 1960s And 1970s From Amazon


The 1960s and 1970s avant-garde has been likened to an ‘architectural Big Bang’, such was the intensity of energy and ambition in which it exploded into the postwar world. Marked out by architectural projects that redefined the discipline, it remains just as influential today. References to the likes of Archizoom, Peter Eisenman, John Hejduk and Superstudio abound. Highly diverse, the avant-garde cannot be defined as a single strand or tendency. It was divergent geographically – reaching from Europe to North America and Japan – and in its political, formal and cultural preoccupations. It was unified, though, as a critical and experimental force, critiquing contemporary society against the backdrop of extreme social and political upheaval: the Paris riots of May 1968, the anti-Vietnam war movement in America and the looming ecological crisis. Re-imagining the Avant-garde outlines how in contemporary architectural practice, avant-garde projects retain their power as historical precedents, as barometers of a particular design ethos, as critiques of society and instigators of new formal techniques. Given the far-reaching impact of the subsequent digital revolution, which has since reshaped every aspect of practice, the issue asks why this historical period continues to retain its undeniable grip on current architecture. Contributors: Pablo Bronstein and Sam Jacob, Sarah Deyong, Stylianos Giamarelos, Damjan Jovanovic, Andrew Kovacs, Perry Kulper, Igor Marjanovic, William Menking, Michael Sorkin, Neil Spiller and Mimi Zeiger. Featured architects: Archizoom, Andrea Branzi, Jimenez Lai, Luis Miguel (Koldo) Lus Arana (Klaus), NEMESTUDIO, Superstudio and UrbanLab.

درباره کتاب Re-Imagining The Avant-Garde – Revisiting The Architecture Of The 1960s And 1970s ترجمه شده از گوگل


آوانگاردهای دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به یک “بیگ بنگ معماری” تشبیه شده است، چنان که شدت انرژی و جاه طلبی در جهان پس از جنگ منفجر شد. مشخص شده توسط پروژه های معماری که این رشته را بازتعریف کردند، امروزه به همان اندازه تأثیرگذار باقی مانده است. ارجاع به افرادی مانند Archizoom، Peter Eisenman، John Hejduk و Superstudio فراوان است. آوانگارد بسیار متنوع است و نمی توان آن را به عنوان یک رشته یا گرایش واحد تعریف کرد. از نظر جغرافیایی – از اروپا تا آمریکای شمالی و ژاپن – و در مشغله های سیاسی، رسمی و فرهنگی آن متفاوت بود. با این حال، به عنوان یک نیروی انتقادی و آزمایشی متحد شد و جامعه معاصر را در پس زمینه تحولات شدید اجتماعی و سیاسی نقد کرد: شورش های پاریس در ماه مه ۱۹۶۸، جنبش ضد جنگ ویتنام در آمریکا و بحران زیست محیطی در حال پیشروی. تجسم مجدد آوانگارد نشان می دهد که چگونه در عمل معماری معاصر، پروژه های آوانگارد قدرت خود را به عنوان پیشینه های تاریخی، به عنوان فشارسنج های یک اخلاق طراحی خاص، به عنوان نقد جامعه و محرک تکنیک های رسمی جدید حفظ می کنند. با توجه به تأثیر گسترده انقلاب دیجیتال بعدی، که از آن زمان به بعد همه جنبه های عمل را تغییر داده است، این موضوع می پرسد که چرا این دوره تاریخی همچنان تسلط انکارناپذیر خود را بر معماری فعلی حفظ می کند. مشارکت کنندگان: پابلو برونشتاین و سام جیکوب، سارا دیونگ، استیلیانوس جیامارلوس، دامیان جووانوویچ، اندرو کواچ، پری کولپر، ایگور مرجانوویچ، ویلیام منکینگ، مایکل سورکین، نیل اسپیلر و میمی زیگر. معماران برجسته: Archizoom، Andrea Branzi، Jimenez Lai، Luis Miguel (Koldo) Lus Arana (Klaus)، NEMESTUDIO، Superstudio و UrbanLab.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله