دانلود کتاب Real-Time Energy Consumption Measurements In Data Centers, 2009

نام کتاب: Real-Time Energy Consumption Measurements In Data Centers

نویسنده: American Society Of Heating Refrigerating و Air-Conditioning Engineers

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۹

کد ISBN کتاب: ۱۹۳۳۷۴۲۷۳۹, ۹۷۸۱۹۳۳۷۴۲۷۳۱, ۹۷۸۱۴۶۱۹۱۸۲۳۳, ۱۴۶۱۹۱۸۲۳۵, ۹۷۸۱۶۸۰۱۵۳۲۵۵, ۱۶۸۰۱۵۳۲۵۰

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۸۵

انتشارات: American Society Of Heating, Refrigerating And Air-Conditioning Engineers

Description About Book Real-Time Energy Consumption Measurements In Data Centers From Amazon


Shows how to calculate power usage effectiveness (PUE) through monitoring key power and cooling systems to reach optimal energy efficiency. Dual units.
ASHRAE, founded in 1894, is an international organization of some 50,000 persons. ASHRAE fulfills its mission of advancing heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration to serve humanity and promote a sustainable world through research, standards writing, publishing, and continuing education.
The ASHRAE Handbooks are the design standard for control of built environments with volumes on Systems and Equipment, HVAC Applications, Refrigeration and Fundamentals. Each is updated every four years. In addition to publishing design guidance for engineers, architects, and facility managers, we also publish a series of texts for classroom use.
Some of the areas we publish in include:
-Energy Modeling and Auditing
-High Performance Building Design
-Psychrometrics
-Indoor Air کیفیت کتاب and Environmental کیفیت کتاب
-Data Center Energy Efficiency
-Noise Vibration Control
-Humidity Control
-HVAC for Healthcare Facilities

درباره کتاب Real-Time Energy Consumption Measurements In Data Centers ترجمه شده از گوگل


نشان می دهد که چگونه برای محاسبه کارایی مصرف نیرو (PUE) از طریق نظارت بر قدرت کلید و سیستم های خنک کننده برای رسیدن به بهره وری مطلوب انرژی است. واحد دو.
ASHRAE، در سال ۱۸۹۴ تاسیس شد، یک سازمان بین المللی برخی از ۵۰،۰۰۰ نفر است. ASHRAE برآورده ماموریت خود را از حرارت دادن پیشرفت، تهویه، تهویه مطبوع، تبرید و برای خدمت به بشریت و ترویج جهان پایدار از طریق پژوهش، استانداردهای نوشتن، چاپ و نشر، و ادامه آموزش.
راهنمای اشری هستند استاندارد طراحی برای کنترل محیط اطراف ساخته شده با حجم در سیستم ها و تجهیزات، برنامه های کاربردی تهویه مطبوع، تبرید و اصول. هر روز شده در هر چهار سال است. علاوه بر انتشار هدایت طراحی برای مهندسان، معماران، و مدیران مرکز، ما نیز مجموعه ای از متون برای استفاده در کلاس منتشر می شود.
برخی از مناطق ما در انتشار عبارتند از:
انرژی مدلسازی و حسابرسی
بالا عملکرد طراحی ساختمان
-Psychrometrics
کیفیت کتابهوا -Indoor و کیفیت کتابمحیط زیست
بهره وری -Data مرکز انرژی
کنترل لرزش -Noise
کنترل -Humidity
-HVAC برای بهداشت و درمان امکانات

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *