دانلود کتاب Reconfigurable Antenna Design And Analysis, 2021

نام کتاب: Reconfigurable Antenna Design And Analysis

نویسنده: Mohammod Ali

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۱

کد ISBN کتاب: ۱۶۳۰۸۱۷۰۷۴, ۹۷۸۱۶۳۰۸۱۷۰۷۷,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۱۰

حجم کتاب: ۱۱ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Artech House Publishers

Description About Book Reconfigurable Antenna Design And Analysis From Amazon


This exciting new book focuses on the analysis and design of reconfigurable antennas for modern wireless communications, sensing, and radar. It presents the definitions of basic antenna parameters, an overview of RF switches and explains how to characterize their insertion loss, isolation, and power handling issues. Basic reconfigurable antenna building blocks, such as dipoles, monopoles, patches and slots are described, followed by presentations on frequency reconfigurable antennas, pattern reconfigurable antennas, and basic scanning antenna arrays. Switch biasing in an electromagnetic environment is discussed, as well as simulation strategies of reconfigurable antennas, and MIMO (Multiple Input Multiple Output) reconfigurable antennas. Performance characterization of reconfigurable antennas is also presented.

درباره کتاب Reconfigurable Antenna Design And Analysis ترجمه شده از گوگل


این کتاب جدید هیجان انگیز بر تحلیل و طراحی آنتن های قابل تنظیم برای ارتباطات بی سیم مدرن ، سنجش و رادار متمرکز است. این تعاریف از پارامترهای اساسی آنتن ، یک نمای کلی از سوئیچ های RF را ارائه می دهد و توضیح می دهد که چگونه ویژگی های مربوط به افت درج ، جداسازی و مدیریت قدرت آنها را توصیف می کند. بلوک های اساسی آنتن قابل تنظیم مجدد ، مانند دو قطبی ، مونوپل ، وصله ها و شکاف ها شرح داده می شوند ، و پس از آن ارائه هایی در مورد آنتن های قابل تنظیم مجدد فرکانس ، آنتن های قابل تنظیم مجدد الگو و آرایه های آنتن اسکن اساسی ارائه می شود. بایاس سوئیچ در یک محیط الکترومغناطیسی و همچنین استراتژی های شبیه سازی آنتن های قابل تنظیم و آنتن های قابل تنظیم MIMO (چند ورودی چندگانه) مورد بحث قرار گرفته است. خصوصیات عملکرد آنتن های قابل تنظیم نیز ارائه شده است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله