دانلود کتاب Reverberation Chambers – Theory And Applications To Emc And Antenna Measurements, 2016

نام کتاب: Reverberation Chambers – Theory And Applications To Emc And Antenna Measurements

نویسنده: Stephen J. Boyes و Yi Huang

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۶

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۸۹۰۶۲۴۸, ۱۱۱۸۹۰۶۲۴۱,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۶۴

حجم کتاب: ۳۵ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Wiley

Description About Book Reverberation Chambers – Theory And Applications To Emc And Antenna Measurements From Amazon


This book covers important and timely issues in Reverberation Chambers (RCs) and their applications to EMC and Antenna measurements. Developed specifically for university students, researchers, practicing industrial engineers and designers who work with antennas in radio frequency (RF) engineering, EMC, radar, and radio communications. This book will provide the reader with a firm theoretical and practical understanding of the RCs operation, allowing them to undertake practical antenna and EMC measurement work with confidence and accuracy. The book is built on many years of research by the authors that encompass many of the new advances in antenna design

درباره کتاب Reverberation Chambers – Theory And Applications To Emc And Antenna Measurements ترجمه شده از گوگل


این کتاب مسائل مهم و به موقع در اتاق های طنین انداز (RC) و کاربردهای آنها در اندازه گیری EMC و آنتن را پوشش می دهد. ویژه دانشجویان دانشگاه ، محققان ، مهندسان صنعتی و طراحانی که با آنتن در مهندسی فرکانس رادیویی (RF) ، EMC ، رادار و ارتباطات رادیویی کار می کنند ، توسعه یافته است. این کتاب درک نظری و عملی قاطعی از عملکرد RC به خواننده ارائه می دهد و به آنها امکان می دهد تا با اطمینان و دقت کار عملی آنتن و اندازه گیری EMC را انجام دهند. این کتاب براساس سالها تحقیق توسط نویسندگان ساخته شده است که شامل بسیاری از پیشرفت های جدید در طراحی آنتن است

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله