دانلود کتاب River Dynamics – Geomorphology To Support Management, 2020

نام کتاب: River Dynamics – Geomorphology To Support Management

نویسنده: Bruce L. Rhoads

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۱۱۰۷۱۹۵۴۲X, 9781107195424

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۵۲۶

انتشارات: Cambridge University Press

Description About Book River Dynamics – Geomorphology To Support Management From Amazon


Rivers are important agents of change that shape the Earth’s surface and evolve through time in response to fluctuations in climate and other environmental conditions. They are fundamental in landscape development, and essential for water supply, irrigation, and transportation. This book provides a comprehensive overview of the geomorphological processes that shape rivers and that produce change in the form of rivers. It explores how the dynamics of rivers are being affected by anthropogenic change, including climate change, dam construction, and modification of rivers for flood control and land drainage. It discusses how concern about environmental degradation of rivers has led to the emergence of management strategies to restore and naturalize these systems, and how river management techniques work best when coordinated with the natural dynamics of rivers. This textbook provides an excellent resource for students, researchers, and professionals in fluvial geomorphology, hydrology, river science, and environmental policy.

درباره کتاب River Dynamics – Geomorphology To Support Management ترجمه شده از گوگل


رودخانه ها از عوامل مهم تغییر که شکل سطح زمین و تکامل در طول زمان در پاسخ به نوسانات در آب و هوا و سایر شرایط محیطی. آنها اساسی در توسعه چشم انداز، و به منظور ذخیره آب، آبیاری، و حمل و نقل ضروری است. این کتاب مروری جامع از فرآیندهای ژئومورفولوژیکی رودخانه ها که شکل و تغییر تولید در قالب رودخانه ها فراهم می کند. این می پردازد که چگونه پویایی رودخانه ها هستند که توسط تغییر انسانی، از جمله تغییرات آب و هوایی، ساخت و ساز سد، و اصلاح رودخانه ها برای کنترل سیل و زهکشی زمین را تحت تاثیر قرار. این بحث که چگونه نگرانی در مورد تخریب محیط زیست از رودخانه ها، به ظهور از استراتژی های مدیریت منجر به بازگرداندن و طبیعی این سیستم، و چگونه تکنیک های مدیریت رودخانه بهترین کار وقتی که با پویایی طبیعی رودخانه هماهنگ شده است. این کتاب یک منبع عالی برای دانشجویان، پژوهشگران و متخصصان در ژئومورفولوژی رودخانه، آب شناسی، علوم رودخانه، و سیاست های زیست محیطی فراهم می کند.

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *