دانلود کتاب Smart, Resilient And Transition Cities – Emerging Approaches And Tools For A Climate-Sensitive Urban Development, 2018

نام کتاب: Smart, Resilient And Transition Cities – Emerging Approaches And Tools For A Climate-Sensitive Urban Development

نویسنده: Adriana Galderisi و Angela Colucci

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۸

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۲۸۱۱۴۷۷۳, ۰۱۲۸۱۱۴۷۷۰,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۲۰

حجم کتاب: ۷ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Elsevier

Description About Book Smart, Resilient And Transition Cities – Emerging Approaches And Tools For A Climate-Sensitive Urban Development From Amazon


Smart, Resilient and Transition Cities: Emerging Approaches and Tools for Climate-Sensitive Urban Development starts with a presentation of three widespread Urban Metaphors, which are gaining increasing attention from urban planners and decision-makers: Smart City, Resilient City and Transition Towns, being all of them focused on the need for enhancing cities’ capacities to cope with the multiple and heterogeneous challenges threatening contemporary cities and their future development and, above all, with climate issues. Then, the Authors provide an overview of current large-scale and urban strategies to counterbalance climate change so far undertaken in different geographical contexts (Europe, United States, China, Africa and Australia), shedding light on the different approaches, on the different weights assigned to mitigation and adaptation issues as well as on the main barriers hindering their effectiveness and translation into measurable outcomes. Opportunities and criticalities arising from the rich, ‘sprawled’ and ‘blurred’ landscape of current strategies and initiatives in the face of climate change pave the way to a discussion on the lessons learnt from current initiatives and provide new hints for developing integrated climate strategies, capable to guide planners and decision makers towards a climate sensitive urban development

Smart, Resilient and Transition Cities: Emerging Approaches and Tools for Climate-Sensitive Urban Development merges a scientific approach with a pragmatic one. Through a case study approach, the Authors explore strengths and weaknesses of institutional and informal practices to foreshadow innovative paths for an adaptive process of urban governance in the face of climate change. The book guides the reader along new governance paths, characterized by continuous learning and close cooperation and communication among different actors and stakeholders and, in so doing, helps them to overcome current ‘siloed’ approaches to climate issues.

درباره کتاب Smart, Resilient And Transition Cities – Emerging Approaches And Tools For A Climate-Sensitive Urban Development ترجمه شده از گوگل


شهرهای هوشمند، تاب آور و در حال گذار: رویکردها و ابزارهای نوظهور برای توسعه شهری حساس به اقلیم با ارائه سه استعاره شهری گسترده آغاز می شود که توجه روزافزون برنامه ریزان شهری و تصمیم گیرندگان را به خود جلب می کند: شهر هوشمند، شهر تاب آور و شهرهای در حال گذار. همه آنها بر نیاز به افزایش ظرفیت شهرها برای رویارویی با چالش های متعدد و ناهمگونی که شهرهای معاصر و توسعه آینده آنها و بالاتر از همه مسائل اقلیمی را تهدید می کند، تمرکز کردند. سپس، نویسندگان مروری بر استراتژی‌های کنونی در مقیاس بزرگ و شهری برای مقابله با تغییرات آب و هوایی که تاکنون در زمینه‌های جغرافیایی مختلف (اروپا، ایالات متحده، چین، آفریقا و استرالیا) انجام شده‌اند، ارائه می‌کنند، و رویکردهای مختلف، در وزن‌های مختلف را روشن می‌کنند. به مسائل کاهش و انطباق و همچنین موانع اصلی که مانع اثربخشی و تبدیل آنها به نتایج قابل اندازه گیری می شود اختصاص داده شده است. فرصت‌ها و انتقادات ناشی از چشم‌انداز غنی، «پراکنده» و «مدر» استراتژی‌ها و ابتکارات فعلی در مواجهه با تغییرات اقلیمی، راه را برای بحث در مورد درس‌های آموخته‌شده از ابتکارات کنونی هموار می‌کند و نکات جدیدی را برای توسعه استراتژی‌های آب و هوایی یکپارچه ارائه می‌کند. قادر به هدایت برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان به سمت توسعه شهری حساس به اقلیم است

شهرهای هوشمند، تاب‌آور و در حال گذار: رویکردها و ابزارهای نوظهور برای توسعه شهری حساس به اقلیم، رویکردی علمی را با رویکردی عمل‌گرایانه ادغام می‌کند. از طریق یک رویکرد مطالعه موردی، نویسندگان نقاط قوت و ضعف شیوه‌های نهادی و غیررسمی را برای پیش‌بینی مسیرهای نوآورانه برای فرآیند تطبیقی ​​حکمرانی شهری در مواجهه با تغییرات اقلیمی بررسی می‌کنند. این کتاب خواننده را در مسیرهای حکمرانی جدید راهنمایی می کند که مشخصه آن یادگیری مستمر و همکاری نزدیک و ارتباط بین بازیگران و ذینفعان مختلف است و با انجام این کار، به آنها کمک می کند تا بر رویکردهای “سیلویی” فعلی به مسائل آب و هوایی غلبه کنند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله