دانلود کتاب Snell Clinical Anatomy By Regions, 9th ed, 2012

نام کتاب: Snell Clinical Anatomy By Regions

نویسنده: Snell

ویرایش: ۹

سال انتشار: ۲۰۱۲

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۰۹۱۳۴۴۶۴, ۲۰۱۱۰۲۰۳۲۶

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۷۵۴

انتشارات: WOLTER

Description About Book Snell Clinical Anatomy By Regions From Amazon


Widely praised for its clear and consistent organization, abundant illustrations, and emphasis on clinical applications, Clinical Anatomy by Regions delivers the user-friendly features and expert perspectives that have made the textbook one of the top teaching and learning resources for those seeking insights into the practical application of anatomy. Ideal for medical, dental, allied health, and nursing programs, this book guides students through the fundamentals of human anatomy, explaining the how and why behind each structure, and offering readers the hands-on guidance they need to make sound clinical.YO

درباره کتاب Snell Clinical Anatomy By Regions ترجمه شده از گوگل


به طور گسترده ای برای سازمان خود روشن و سازگار، تصاویر فراوان، و تاکید بر برنامه های کاربردی بالینی ستایش، آناتومی بالینی توسط مناطق ارائه ویژگی های کاربر پسند و دیدگاه های متخصص را ساخته اند که از یک کتاب درسی آموزش برتر و منابع آموزشی برای کسانی که بینش یابی به کاربرد عملی آناتومی. ایده آل برای پزشکی، دندانپزشکی، بهداشت و پرستاری برنامه، این کتاب راهنماهای دانشجویان از طریق اصول آناتومی بدن انسان، در توضیح اینکه چرا و چگونه در پشت هر یک از ساختار، و خوانندگان ارائه دست در هدایت آنها نیاز به clinical.YO صدا

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *