دانلود کتاب Sobotta Atlas Of Human Anatomy, Vol. 2 – Internal Organs, 15th ed, 2011

نام کتاب: Sobotta Atlas Of Human Anatomy, Vol. 2 – Internal Organs

نویسنده: Friedrich Paulsen و Jens Waschke

ویرایش: ۱۵

سال انتشار: ۲۰۱۱

کد ISBN کتاب: ۰۷۰۲۰۵۲۵۲۳, ۹۷۸۰۷۰۲۰۵۲۵۲۱

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۷۲

انتشارات: Urban & Fischer

Description About Book Sobotta Atlas Of Human Anatomy, Vol. 2 – Internal Organs From Amazon


Sobotta – Atlas of Human Anatomy: the exam atlas for understanding, learning, and training anatomy

The English-language Sobotta Atlas with English nomenclature is specifically adapted to the needs of preclinical medical students. Right from the start, the book concentrate on exam-relevant knowledge.

The new study concept simplifies learning―understanding―training: Descriptive legends help the student identify the most important features in the figures. Clinical examples present anatomical details in a wider context. All illustrations have been optimized, and the lettering reduced to a minimum. An additional booklet containing 100 tables on muscles and nerves supports systematic study

Volume 2 “Internal Organs” includes the following topics:
Viscera of the ThoraxViscera of the AbdomenPelvis and Retroperitoneal Space

درباره کتاب Sobotta Atlas Of Human Anatomy, Vol. 2 – Internal Organs ترجمه شده از گوگل


Sobotta – اطلس آناتومی انسان: اطلس آزمون برای درک، یادگیری و آناتومی آموزش

انگلیسی زبان Sobotta اطلس با زبان انگلیسی نامگذاری شده است به طور خاص به نیازهای دانشجویان پزشکی بالینی اقتباس شده است. از همان آغاز، کنسانتره کتاب در دانش آزمون مربوطه.

ساده مطالعه مفهوم جدید یادگیری درک آموزش: افسانه توصیفی کمک به دانش آموزان شناسایی بسیاری از ویژگی های مهم در ارقام. از نمونه های بالینی در حال حاضر جزئیات آناتومیک در یک زمینه گسترده تر است. همه تصاویر بهینه سازی شده اند، و حروف را به حداقل کاهش می یابد. جزوه های اضافی شامل ۱۰۰ جداول در عضلات و اعصاب از مطالعه سیستماتیک

جلد ۲ “اندام های داخلی” شامل مباحث زیر است:
امعا و احشا از ThoraxViscera از AbdomenPelvis و خلف صفاق فضایی

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *