دانلود کتاب Soil Dynamics And Soil-Structure Interaction For Resilient Infrastructure, 2018

Soil Dynamics And Soil-Structure Interaction For Resilient Infrastructure, 2018

نام کتاب: Soil Dynamics And Soil-Structure Interaction For Resilient Infrastructure

نویسنده: Tarek Abdoun و Sherif Elfass

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۸

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۶۳۵۴۲۲, ۳۳۱۹۶۳۵۴۲۵, ۹۷۸۳۳۱۹۶۳۵۴۳۹, ۳۳۱۹۶۳۵۴۳۳

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۳۴

انتشارات: Springer International Publishing: Imprint: Springer

Description About Book Soil Dynamics And Soil-Structure Interaction For Resilient Infrastructure From Amazon


Infrastructure is the key to creating a sustainable community. It affects our future well-being as well as the economic climate. Indeed, the infrastructure we are building today will shape tomorrow’s communities. GeoMEast 2017 created a venue for researchers and practitioners from all over the world to share their expertise to advance the role of innovative geotechnology in developing sustainable infrastructure. This volume focuses on the role of soil-structure-interaction and soil dynamics. It discusses case studies as well as physical and numerical models of geo-structures. It covers: Soil-Structure-Interaction under static and dynamic loads, dynamic behavior of soils, and soil liquefaction. It is hoped that this volume will contribute to further advance the state-of-the-art for the next generation infrastructure. This volume is part of the proceedings of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition on Sustainable Civil Infrastructures, Egypt 2017. Read more…
Abstract: Infrastructure is the key to creating a sustainable community. It affects our future well-being as well as the economic climate. Indeed, the infrastructure we are building today will shape tomorrow’s communities. GeoMEast 2017 created a venue for researchers and practitioners from all over the world to share their expertise to advance the role of innovative geotechnology in developing sustainable infrastructure. This volume focuses on the role of soil-structure-interaction and soil dynamics. It discusses case studies as well as physical and numerical models of geo-structures. It covers: Soil-Structure-Interaction under static and dynamic loads, dynamic behavior of soils, and soil liquefaction. It is hoped that this volume will contribute to further advance the state-of-the-art for the next generation infrastructure. This volume is part of the proceedings of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition on Sustainable Civil Infrastructures, Egypt 2017

درباره کتاب Soil Dynamics And Soil-Structure Interaction For Resilient Infrastructure ترجمه شده از گوگل


زیرساخت های کلیدی برای ایجاد یک جامعه پایدار است. این بیماری در آینده ما خوب بودن و همچنین آب و هوا اقتصادی است. در واقع، زیرساخت های ما امروز در حال ایجاد جوامع فردا را شکل دهد. GeoMEast 2017 یک محل برای محققان و پژوهشگران از سراسر جهان ایجاد برای به اشتراک گذاشتن تخصص خود را برای پیشبرد نقش geotechnology نوآورانه در توسعه زیرساخت های پایدار است. این حجم در نقش خاک-سازه-تعامل و خاک دینامیک متمرکز است. این بحث مطالعات موردی و همچنین مدل های فیزیکی و عددی جغرافیایی سازه ها. این بخش شامل: خاک-سازه-تعامل تحت بارهای استاتیک و دینامیک، رفتار دینامیکی خاک، و روانگرایی خاک. امید است که این دوره برای زیرساخت های نسل بعدی برای پیشبرد بیشتر کمک خواهد کرد دولت از هنر. این حجم بخشی از اقدامات از ۱ GeoMEast کنگره و نمایشگاه بین المللی پایدار زیرساخت عمران، مصر ۲۰۱۷٫ ادامه مطلب … ادامه مطلب
چکیده: زیرساخت کلید را به ایجاد یک جامعه پایدار است. این بیماری در آینده ما خوب بودن و همچنین آب و هوا اقتصادی است. در واقع، زیرساخت های ما امروز در حال ایجاد جوامع فردا را شکل دهد. GeoMEast 2017 یک محل برای محققان و پژوهشگران از سراسر جهان ایجاد برای به اشتراک گذاشتن تخصص خود را برای پیشبرد نقش geotechnology نوآورانه در توسعه زیرساخت های پایدار است. این حجم در نقش خاک-سازه-تعامل و خاک دینامیک متمرکز است. این بحث مطالعات موردی و همچنین مدل های فیزیکی و عددی جغرافیایی سازه ها. این بخش شامل: خاک-سازه-تعامل تحت بارهای استاتیک و دینامیک، رفتار دینامیکی خاک، و روانگرایی خاک. امید است که این دوره برای زیرساخت های نسل بعدی برای پیشبرد بیشتر کمک خواهد کرد دولت از هنر. این حجم بخشی از اقدامات از ۱ GeoMEast کنگره و نمایشگاه بین المللی پایدار عمران زیرساخت، مصر ۲۰۱۷ است

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *