دانلود کتاب Stability Loss And Buckling Delamination – Three-Dimensional Linearized Approach For Elastic And Viscoelastic Composites, 2013

Stability Loss And Buckling Delamination - Three-Dimensional Linearized Approach For Elastic And Viscoelastic Composites, 2013

نام کتاب: Stability Loss And Buckling Delamination – Three-Dimensional Linearized Approach For Elastic And Viscoelastic Composites

نویسنده: Surkay Akbarov

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۳

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۶۴۲۳۰۲۸۹۳, ۹۷۸۳۶۴۲۳۰۲۹۰۹

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۵۰

انتشارات: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Description About Book Stability Loss And Buckling Delamination – Three-Dimensional Linearized Approach For Elastic And Viscoelastic Composites From Amazon


This book investigates stability loss problems of the viscoelastic composite materials and structural members within the framework of the Three-Dimensional Linearized Theory of Stability (TDLTS). The stability loss problems are considered the development of the initial infinitesimal imperfection in the structure of the material or of the structural members. This development is studied within the framework of the Three-Dimensional Geometrical Non-Linear Theory of the Deformable Solid Body Mechanics. The solution to the corresponding boundary-value problems is presented in the series form in the small parameter which characterizes the degree of the initial imperfection. In this way, the nonlinear problems for the domains bounded by noncanonical surfaces are reduced for the same nonlinear problem for the corresponding domains bounded by canonical surfaces and the series subsequent linearized problems. It is proven that the equations and relations of these linearized problems coincide with the corresponding ones of the well-known TDLTS. Under concrete investigations as stability loss criterion the case is taken for the initial infinitesimal imperfection that starts to increase indefinitely. Moreover, it is proven that the critical parameters can be determined by the use of only the zeroth and first approximations.

درباره کتاب Stability Loss And Buckling Delamination – Three-Dimensional Linearized Approach For Elastic And Viscoelastic Composites ترجمه شده از گوگل


مشکلات از دست دادن ثبات این کتاب به بررسی از مواد ویسکوالاستیک کامپوزیت و اعضای ساختمانی در چارچوب نظریه خطی سه بعدی پایداری (TDLTS). مشکلات از دست دادن ثبات توسعه نقص بینهایت کوچک اولیه در ساختار مواد و یا از اعضای سازه در نظر گرفته. این پیشرفت در چارچوب سه بعدی هندسی تئوری غیر خطی از دگردیس مکانیک بدن جامد مطالعه قرار گرفت. راه حلی برای مربوطه مرز مشکلات ارزش در قالب سری در پارامتر کوچک که مشخصه درجه از نقص اولیه معرفی شده اند. در این روش، مسائل غیر خطی در حوزه های محدود شده توسط سطوح noncanonical برای مشکل غیر خطی برای حوزه های مربوطه محدود شده توسط سطوح متعارف و سری مشکلات خطی پس از آن کاهش می یابد. این اثبات شده است که معادلات و روابط از این مشکلات خطی با آنهایی که متناظر با TDLTS شناخته شده منطبق است. تحت تحقیقات بتن به عنوان معیار از دست دادن ثبات مورد برای نقص بینهایت کوچک اولیه که شروع به افزایش نامحدود گرفته. علاوه بر این، آن است که ثابت شده است که پارامترهای مهم را می توان با استفاده از تنها صفر و تقریب اول تعیین می شود.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *