دانلود کتاب State Of The World’s Cities – Globalization And Urban Culture, 2004

نام کتاب: State Of The World’s Cities – Globalization And Urban Culture

نویسنده: Un-Habitat

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۴

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۸۴۴۰۷۱۶۰۹, ۱۸۴۴۰۷۱۶۰X,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۱۴

حجم کتاب: ۷ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Earthscan

Description About Book State Of The World’s Cities – Globalization And Urban Culture From Amazon


Cities are facing enormous challenges, with rapidly growing urban populations, often worsening environmental conditions and deteriorating infrastructure, inequalities and housing shortages, unemployment, crime and violence. Yet they are the main drivers of cultural and economic development with the most concentrated resources and potential. This book, from the world’s leading research institute on cities, looks at how that potential can be used to address these problems and create dynamic, multicultural and inclusive urban cultures. It lays out the conditions for a new culture of planning, involving civil society as well as public authorities, to ensure participation of even the most marginalized sectors. With extensive examples and illustrations with contributions from many of the world’s leading urban scholars, it will be essential reading for professionals, and ideal material for course on urban geography and social science.

درباره کتاب State Of The World’s Cities – Globalization And Urban Culture ترجمه شده از گوگل


شهرها با چالشهای عظیمی روبرو هستند ، جمعیتهای شهری که به سرعت در حال رشد هستند ، اغلب شرایط محیطی را بدتر می کنند و زیرساختها را بدتر می کنند ، نابرابری ها و کمبود مسکن ، بیکاری ، جرم و خشونت. با این وجود آنها محرک های اصلی توسعه فرهنگی و اقتصادی با متمرکزترین منابع و پتانسیل هستند. این کتاب ، از م leadingسسه تحقیقاتی برجسته جهان در مورد شهرها ، بررسی می کند که چگونه می توان از این پتانسیل برای رفع این مشکلات و ایجاد فرهنگ های شهری پویا ، چند فرهنگی و فراگیر استفاده کرد. این شرایط برای فرهنگ جدید برنامه ریزی ، شامل جامعه مدنی و همچنین مقامات عمومی ، برای اطمینان از مشارکت حتی در حاشیه ترین بخشها فراهم می کند. با استفاده از مثالها و تصاویر گسترده با مشارکت بسیاری از دانشمندان برجسته شهرسازی جهان ، این یک مطالعه اساسی برای متخصصان و مطالب ایده آل برای دوره جغرافیای شهری و علوم اجتماعی خواهد بود.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله