دانلود کتاب Structural Analysis Of Historical Constructions – Anamnesis, Diagnosis, Therapy, Controls, 2016

نام کتاب: Structural Analysis Of Historical Constructions – Anamnesis, Diagnosis, Therapy, Controls

نویسنده: Koen Van Balen و Els Verstrynge

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۶

کد ISBN کتاب: ۱۱۳۸۰۲۹۵۱۳, ۹۷۸۱۱۳۸۰۲۹۵۱۴, ۹۷۸۱۳۱۵۶۱۶۹۹۵

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۳۸

انتشارات: Crc Press

Description About Book Structural Analysis Of Historical Constructions – Anamnesis, Diagnosis, Therapy, Controls From Amazon


Structural Analysis of Historical Constructions. Anamnesis, diagnosis, therapy, controls contains the papers presented at the 10th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions (SAHC2016, Leuven, Belgium, 13-15 September 2016). The main theme of the book is “Anamnesis, Diagnosis, Therapy, Controls”, which emphasizes the importance of all steps of a restoration process in order to obtain a thorough understanding of the structural behaviour of built cultural heritage. The contributions cover every aspect of the structural analysis of historical constructions, such as material characterization, structural modelling, static and dynamic monitoring, non-destructive techniques for on-site investigation, seismic behaviour, rehabilitation, traditional and innovative repair techniques, and case studies. A special focus has been put on six specific themes:

– Innovation and heritage
– Preventive conservation
– Computational strategies for heritage structures
– Sustainable strengthening of masonry with composites
– Values and sustainability, and
– Subsoil interaction

The knowledge, insights and ideas in Structural Analysis of Historical Constructions. Anamnesis, diagnosis, therapy, controls make this book of abstracts and the corresponding, digital full-colour conference proceedings containing the full papers must-have literature for researchers and practitioners involved in the structural analysis of historical constructions.

درباره کتاب Structural Analysis Of Historical Constructions – Anamnesis, Diagnosis, Therapy, Controls ترجمه شده از گوگل


تجزیه و تحلیل سازه سازه های تاریخی. یاداوری، تشخیص، درمان، کنترل شامل مقالات ارائه شده در ۱۰ کنفرانس بین المللی تحلیل سازه سازه های تاریخی (SAHC2016، لوون، بلژیک، ۱۳-۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶). موضوع اصلی کتاب «یاداوری، تشخیص، درمان، کنترل”، که بر اهمیت تمام مراحل یک فرآیند ترمیم به منظور به دست آوردن یک درک کامل از رفتار سازه میراث فرهنگی ساخته شده است. سهم پوشش هر جنبه ای از تجزیه و تحلیل ساختاری و سازه های تاریخی، مانند خصوصیات مواد، مدل سازی ساختاری، استاتیک و نظارت پویا، تکنیک های غیر مخرب در محل تحقیقات، رفتار لرزه، توانبخشی، سنتی و تکنیک های تعمیر نوآورانه، و مطالعات موردی . تمرکز ویژه شده است در شش موضوع خاص قرار داده است:

– نوآوری و میراث
– حفاظت پیشگیرانه
– استراتژی های محاسباتی برای سازه های میراث
– تقویت پایدار سنگ تراشی شده با کامپوزیت
– ارزشها و پایداری، و
– تعامل زیر خاک

دانش، بینش و ایده در تحلیل سازه و سازه های تاریخی. یاداوری، تشخیص، درمان، کنترل را به این کتاب خلاصه و دادرسی مربوطه، دیجیتال کنفرانس تمام رنگی حاوی مقالات کامل باید داشته باشند ادبیات برای محققان و پژوهشگران درگیر در تجزیه و تحلیل ساختاری و سازه های تاریخی است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *