دانلود کتاب Sustainable Agriculture In The Era Of Climate Change, 2020

نام کتاب: Sustainable Agriculture In The Era Of Climate Change

نویسنده: Rajib Roychowdhury و Shuvasish Choudhury و Mirza Hasanuzzaman و Sangeeta Srivastava

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۴۵۶۶۸۹, ۹۷۸۳۰۳۰۴۵۶۶۹۶,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۶۹۰

حجم کتاب: ۱۵ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer International Publishing;Springer

Description About Book Sustainable Agriculture In The Era Of Climate Change From Amazon


Under ongoing climate changes, natural and cultivated habitats of major crops are being continuously disturbed. Such conditions impose and exacerbate abiotic and biotic stressors. Drought, salinity, flood, cold, heat, heavy metals, metalloids, oxidants, irradiation, etc. are important abiotic stressors, while diseases and infections caused by plant pathogens, such as fungal agents, bacteria and viruses, are major biotic stresses. In many instances, stresses have become the major limiting factor for agricultural productivity and exert detrimental role on growth and yield of the crops. To help feed an ever increasing world population and to ensure global food security, concerted efforts from scientists and researchers have identified strategies to manage and mitigate the impacts of climate-induced stresses. This book, summarizing their findings, is aimed at crop improvement beyond such kind of barriers, by agronomic practices (genetics, breeding, phenotyping, etc.) and biotechnological applications, including molecular markers, QTL mapping, genetic engineering, transgenesis, tissue culture, various ‘omics’ technologies and gene editing. It will cover a wide range of topics under environmental challenges, agronomy and agriculture processes, and biotechnological approaches. Additionally, fundamental mechanisms and applied information on stress responses and tolerance will be discussed. This book highlights problems and offers proper solutions for crop stress management with recent information and up-to-date citations. We believe this book is suitable for scientists, researchers and students working in the fields of agriculture, plant science, environmental biology and biotechnology.

درباره کتاب Sustainable Agriculture In The Era Of Climate Change ترجمه شده از گوگل


تحت تغییرات آب و هوایی مداوم، زیستگاه های طبیعی و کشت شده محصولات عمده به طور مداوم مختل می شوند. چنین شرایطی باعث تحمیل و تشدید استرس های غیرزیستی و زیستی می شود. خشکسالی، شوری، سیل، سرما، گرما، فلزات سنگین، متالوئیدها، اکسیدان ها، تابش و غیره از عوامل استرس زای مهم غیرزیست هستند، در حالی که بیماری ها و عفونت های ناشی از عوامل بیماری زا گیاهی، مانند عوامل قارچی، باکتری ها و ویروس ها، تنش های اصلی زیستی هستند. در بسیاری از موارد، تنش ها به عامل محدودکننده اصلی برای بهره وری کشاورزی تبدیل شده و نقش مضری بر رشد و عملکرد محصولات دارند. برای کمک به تغذیه جمعیت روزافزون جهان و تضمین امنیت غذایی جهانی، تلاش‌های هماهنگ دانشمندان و محققان استراتژی‌هایی را برای مدیریت و کاهش اثرات استرس‌های ناشی از آب و هوا شناسایی کرده‌اند. هدف این کتاب، خلاصه‌ای از یافته‌های آن‌ها، بهبود محصول فراتر از این نوع موانع، با روش‌های زراعی (ژنتیک، اصلاح نژاد، فنوتیپ و غیره) و کاربردهای بیوتکنولوژیکی از جمله نشانگرهای مولکولی، نقشه‌برداری QTL، مهندسی ژنتیک، تراریخت، کشت بافت، فن آوری های مختلف “omics” و ویرایشژن. طیف وسیعی از موضوعات زیر چالش های زیست محیطی، فرآیندهای کشاورزی و کشاورزی و رویکردهای بیوتکنولوژیکی را پوشش خواهد داد. علاوه بر این، مکانیسم های اساسی و اطلاعات کاربردی در مورد پاسخ های استرس و تحمل مورد بحث قرار خواهد گرفت. این کتاب مشکلات را برجسته می کند و راه حل های مناسبی را برای مدیریت تنش محصول با اطلاعات اخیر و نقل قول های به روز ارائه می دهد. ما معتقدیم این کتاب برای دانشمندان، محققان و دانشجویانی که در زمینه های کشاورزی، علوم گیاهی، زیست شناسی محیطی و بیوتکنولوژی کار می کنند مناسب است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله