دانلود کتاب Understanding Earthquake Disasters, 2010

نام کتاب: Understanding Earthquake Disasters

نویسنده: Amita Sinvhal

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۰

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۰۷۰۱۴۴۵۶۹

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۶۳۱

انتشارات: Mc Graw Hill India

Description About Book Understanding Earthquake Disasters From Amazon


Earthquake is one of the most devastating natural phenomena. Understanding the cause and mechanism of this phenomenon is the key to reducing its toll on human life and property. This book aims to demystify earthquakes by explaining the basics – seismicity, causes of earthquakes, plate tectonics, seismic waves, magnitude of earthquakes, faults in earth, seismotectonics, seismic zoning, how earthquakes are monitored and how data are used as a tool to understand the earth’s interior. It also explores several damaging effects of earthquakes such as ground failure, landslides, tsunamis and effect on human habitat. It also addresses different earthquake safety measures in construction and do’s and don’ts during and after an earthquake. Written from the author’s experience of fieldwork in various earthquake sites and enriched with photographs, the book will be useful for readers from diverse backgrounds such as planners, policy makers, administrators, builders, and teachers, researchers, and students of civil engineering, earthquake engineering, seismology, architecture, planning, management, geology, and geophysics.

درباره کتاب Understanding Earthquake Disasters ترجمه شده از گوگل


زلزله یکی از پدیده های طبیعی ترین ویرانگر است. درک علت و مکانیسم این پدیده کلیدی برای کاهش عوارض آن بر زندگی انسان و اموال است. این اهداف کتاب را به زمین لرزه رفع ابهام توسط توضیح اصول اولیه – لرزه خیزی، علل زلزله، تکتونیک صفحه ای، امواج لرزه ای، قدرت زمین لرزه، گسل در زمین، لرزه زمین ساخت، منطقه بندی لرزه ای، چگونه زمین لرزه ها، کنترل و چگونه داده ها به عنوان یک ابزار برای درک استفاده درون زمین. همچنین به بررسی چند اثرات مخرب زلزله مانند شکست زمین، رانش زمین، سونامی و اثر بر روی زیستگاه انسان است. همچنین آدرس اقدامات مختلف ایمنی زلزله در ساخت و ساز و انجام و انجام ندهید در طول و بعد از زلزله. نوشته شده از تجربه نویسندهاز کار میدانی در سایت های مختلف زلزله و غنی شده با عکس، کتاب برای خوانندگان از زمینه های مختلف از جمله برنامه ریزان، سیاست گذاران، مدیران، سازندگان، و معلمان، پژوهشگران، و دانشجویان مهندسی عمران، مهندسی زلزله مفید باشد ، زلزله شناسی، معماری، برنامه ریزی، مدیریت، زمین شناسی، ژئوفیزیک و.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *