دانلود کتاب Unsaturated Soil Mechanics With Probability And Statistics, 2020

نام کتاب: Unsaturated Soil Mechanics With Probability And Statistics

نویسنده: Ryosuke Kitamura و Kazunari Sako

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۱۱۳۸۵۵۳۶۸۹, ۹۷۸۱۱۳۸۵۵۳۶۸۲

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۷۲

انتشارات: CRC Press

Description About Book Unsaturated Soil Mechanics With Probability And Statistics From Amazon


Soil is fundamentally a multi-phase material – consisting of solid particles, water and air. In soil mechanics and geotechnical engineering it is widely treated as an elastic, elastoplastic or visco-elastoplastic material, and consequently regarded as a continuum body.

However, this book explores an alternative approach, considering soil as a multi-phase and discrete material and applying basic Newtonian mechanics rather than analytical mechanics. It applies microscopic models to the solid phase and fluid phases, and then introduces probability theory and statistics to derive average physical quantities which correspond to the soil’s macroscopic physical properties such as void ratio and water content.

This book is particularly focused on the mechanical behaviour of dry, partially saturated and full saturated sandy soil, as much of the physicochemical microscopic characteristic of clayey soil is still not clear. It explores the inter-particle forces at the point of contact of soil particles and the resultant inter-particle stresses, instead of the total stress and effective stress which are studied in mainstream soil mechanics. Deformation and strength behaviour, soil-water characteristic curves, and permeability coefficients of water and air are then derived simply from grain size distribution, soil particle density, void ratio and water content.

A useful reference for consultants, professional engineers, researchers and public sector organisations involved in unsaturated soil tests. Advanced undergraduate and postgraduate students on Unsaturated Soil Mechanics courses will also find it a valuable text to study.

درباره کتاب Unsaturated Soil Mechanics With Probability And Statistics ترجمه شده از گوگل


خاک اساسا مواد چند مرحله – متشکل از ذرات جامد، آب و هوا می باشد. در مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک به طور گسترده ای به عنوان یک، مواد elastoplastic یا ویسکو الاستیک-elastoplastic درمان، و در نتیجه به عنوان یک بدن زنجیره محسوب می شود.

با این حال، این کتاب به بررسی یک روش جایگزین، با توجه به خاک به عنوان یک چند مرحله و مواد گسسته و کاربرد مکانیک نیوتنی اساسی به جای مکانیک تحلیلی. این مدل میکروسکوپی امر به فاز جامد و فاز مایع، و سپس به معرفی نظریه احتمال و آمار به کمیت های فیزیکی متوسط ​​مشتق که به خواص فیزیکی ماکروسکوپی خاک مطابقت مانند نسبت تخلخل و آب.

این کتاب به خصوص در رفتار مکانیکی خشک، نیمه اشباع و پر خاک شنی اشباع متمرکز شده است، به همان اندازه از ویژگی های میکروسکوپی فیزیکوشیمیایی خاک رسی است هنوز مشخص نیست. این بررسی نیروهای بین ذرات در نقطه تماس از ذرات خاک و تنش بین ذرات حاصل، به جای تنش کل و استرس موثر در مکانیک خاک جریان اصلی مطالعه قرار گرفت. ضرایب تغییر شکل و رفتار قدرت، خاک، آب منحنی مشخصه، و نفوذپذیری آب و هوا و سپس به سادگی از توزیع دانه اندازه، چگالی ذرات خاک، نسبت تخلخل و آب گرفته شده است.

مرجع مفید برای مشاوران، مهندسان حرفه ای، محققان و سازمان های بخش دولتی درگیر در آزمون غیر اشباع خاک است. کارشناسی و کارشناسی ارشد دانش آموزان پیشرفته در غیر اشباع دوره مکانیک خاک نیز آن را یک متن با ارزش را به مطالعه را پیدا

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *