دانلود کتاب Urban Biodiversity – From Research To Practice, 2017

نام کتاب: Urban Biodiversity – From Research To Practice

نویسنده: Alessandro Ossola و Jari Niemelä

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۷

کد ISBN کتاب: ۱۱۳۸۲۲۴۳۹۱, ۹۷۸۱۱۳۸۲۲۴۳۹۱,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۷۴

حجم کتاب: ۱۲ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Routledge

Description About Book Urban Biodiversity – From Research To Practice From Amazon


Urban biodiversity is an increasingly popular topic among researchers. Worldwide, thousands of research projects are unravelling how urbanisation impacts the biodiversity of cities and towns, as well as its benefits for people and the environment through ecosystem services. Exciting scientific discoveries are made on a daily basis. However, researchers often lack time and opportunity to communicate these findings to the community and those in charge of managing, planning and designing for urban biodiversity. On the other hand, urban practitioners frequently ask researchers for more comprehensible information and actionable tools to guide their actions.

This book is designed to fill this cultural and communicative gap by discussing a selection of topics related to urban biodiversity, as well as its benefits for people and the urban environment. It provides an interdisciplinary overview of scientifically grounded knowledge vital for current and future practitioners in charge of urban biodiversity management, its conservation and integration into urban planning. Topics covered include pests and invasive species, rewilding habitats, the contribution of a diverse urban agriculture to food production, implications for human well-being, and how to engage the public with urban conservation strategies.

For the first time, world-leading researchers from five continents convene to offer a global interdisciplinary perspective on urban biodiversity narrated with a simple but rigorous language. This book synthesizes research at a level suitable for both students and professionals working in nature conservation and urban planning and management.

درباره کتاب Urban Biodiversity – From Research To Practice ترجمه شده از گوگل


تنوع زیستی شهری موضوع محبوبیت فزاینده ای در میان محققان است. در سراسر جهان ، هزاران پروژه تحقیقاتی در حال چگونگی تأثیر تأثیر شهرنشینی بر تنوع زیستی شهرها و شهرها و همچنین مزایای آن برای مردم و محیط زیست از طریق خدمات اکوسیستم است. کشفیات علمی هیجان انگیز به صورت روزانه انجام می شود. با این حال ، محققان غالباً وقت و فرصت ندارند تا این یافته ها را به جامعه و افراد متولی مدیریت ، برنامه ریزی و طراحی برای تنوع زیستی شهری منتقل کنند. از طرف دیگر ، پزشکان شهری اغلب از محققان اطلاعات قابل درک تر و ابزارهای عملی برای هدایت اقدامات خود می خواهند.

این کتاب به منظور پر کردن این خلا فرهنگی و ارتباطی با بحث در مورد انتخاب موضوعات مربوط به تنوع زیستی شهری و همچنین مزایای آن برای مردم و محیط شهری طراحی شده است. این یک مرور کلی بین رشته ای از دانش علمی مبتنی بر علمی است که برای پزشکان فعلی و آینده مسئول مدیریت تنوع زیستی شهری ، حفاظت و ادغام آن در برنامه ریزی شهری حیاتی است. عناوین تحت پوشش شامل آفات و گونه های مهاجم ، زیستگاه های جدید ، سهم کشاورزی متنوع شهری در تولید مواد غذایی ، پیامدهای رفاه برای انسان و چگونگی تعامل مردم با استراتژی های حفاظت شهری است.

برای اولین بار ، محققان برجسته جهان از پنج قاره تشکیل جلسه می دهند تا یک چشم انداز جهانی بین رشته ای در مورد تنوع زیستی شهری ارائه دهند که با زبانی ساده اما دقیق روایت می شود. این کتاب به صورت ترکیبی از تحقیقات در سطحی مناسب برای دانشجویان و متخصصان شاغل در حفاظت از طبیعت و برنامه ریزی و مدیریت شهری است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله