دانلود کتاب Urban Ecosystems Function, Management And Development, 2021

نام کتاب: Urban Ecosystems Function, Management And Development

نویسنده: Jürgen Breuste, Dr. Stephan Pauleit, Prof. Dr. Dagmar Haase, Prof. Dr. Martin Sauerwein

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۱

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۶۶۲۶۳۲۷۹۶, ۳۶۶۲۶۳۲۷۹۹,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۳۹

حجم کتاب: ۱۹ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer-Verlag Berlin An

Description About Book Urban Ecosystems Function, Management And Development From Amazon


This textbook on urban ecosystems answers important questions about the ecological structure, functions and socio-ecological development of cities worldwide. Based on how cities are developing today in an increasingly urbanized world, it explains ecological challenges for cities of the 21st century such as resource efficiency, climate change, moderation of quality of life and resilience. The book combines theories of urban development and ecology with practical applications and case studies, thus identifying potential for improvement and examples of good ecological urban development worldwide. It shows that cities are by far not only problem areas but also offer great potential for a good life and that the various urban ecosystems can make a considerable contribution to this. The “eco-city” is thus not a utopia,but a real goal that can be pursued step by step in a targeted manner, taking into account the local and regional context.

درباره کتاب Urban Ecosystems Function, Management And Development ترجمه شده از گوگل


این کتاب درسی در مورد اکوسیستم های شهری به س questionsالات مهمی در مورد ساختار اکولوژیکی ، عملکردها و توسعه اجتماعی و اکولوژیکی شهرهای سراسر جهان پاسخ می دهد. بر اساس چگونگی توسعه شهرها امروزه در دنیایی که شهرنشینی فزاینده ای دارد ، چالش های زیست محیطی برای شهرهای قرن ۲۱ مانند بهره وری منابع ، تغییرات آب و هوایی ، تعدیل کیفیت زندگی و تاب آوری را توضیح می دهد. این کتاب نظریه های توسعه شهری و اکولوژی را با کاربردهای عملی و مطالعات موردی ترکیب می کند ، بنابراین پتانسیل بهبود و نمونه هایی از توسعه شهری زیست محیطی خوب در سراسر جهان را مشخص می کند. این نشان می دهد که شهرها نه تنها مناطق مشکل دار هستند بلکه پتانسیل بالایی برای یک زندگی خوب دارند و اکوسیستم های مختلف شهری می توانند سهم قابل توجهی در این امر داشته باشند. بنابراین “شهر بوم گردی” یک مدینه فاضله نیست ، بلکه یک هدف واقعی است که می تواند گام به گام و با در نظر گرفتن بافت محلی و منطقه ای به صورت هدفمند دنبال شود.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله