دانلود کتاب Urban Green Space, Health Economics And Air Pollution In Delhi, 2021

نام کتاب: Urban Green Space, Health Economics And Air Pollution In Delhi

نویسنده: Swati Rajput و Kavita Arora و Rachna Mathur

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۱

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۶۷۳۵۲۶۹۱, ۹۷۸۰۳۶۷۷۱۰۲۱۷, ۹۷۸۰۴۲۹۳۴۰۵۸۱,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۹۳

حجم کتاب: ۵ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Routledge

Description About Book Urban Green Space, Health Economics And Air Pollution In Delhi From Amazon


This book looks at the ecological stress on cities and engages with challenges of reducing vulnerabilities and risks of pollution on the health, well-being and livelihoods of people living in developing countries. Cities are the world’s highest energy consumers and the biggest producers of toxic wastes and pollutants.

With an emphasis on the environmental issues facing the city of Delhi, the volume focuses on steps to preserve and manage the city’s urban green spaces. It explores the concept of urban green spaces and their economic, social, health, and psychological significance in cities. Drawing from their fieldwork and research in Delhi, the authors identify the sources of pollution in the city and access the role of urban green spaces in countering adverse effects. They further examine the relationship between green spaces and social and economic development, urban health, and urban governance. They highlight the good practices followed by other global cities. The volume also offers suggestions and policy recommendations to reverse and recover ecological balance in cities.

This book will be of interest to students and researchers of environment and ecology, public health, urban planning and governance, development studies, urban geography, urban sociology, resource management and health economics. It will also be useful for policy makers, and NGOs working in the areas of sustainability, urban planning and management and environmental preservation.

درباره کتاب Urban Green Space, Health Economics And Air Pollution In Delhi ترجمه شده از گوگل


این کتاب به بررسی استرس اکولوژیکی در شهرها می پردازد و با چالش هایی در زمینه کاهش آسیب پذیری ها و خطرات آلودگی بر سلامت ، رفاه و معیشت مردم در کشورهای در حال توسعه روبرو است. شهرها بالاترین مصرف کننده انرژی در جهان و بزرگترین تولیدکننده مواد زائد سمی و آلاینده ها هستند.

با تأکید بر موضوعات زیست محیطی پیش روی شهر دهلی ، این جلد روی مراحل حفظ و مدیریت فضای سبز شهری این شهر متمرکز است. این مفهوم فضای سبز شهری و اهمیت اقتصادی ، اجتماعی ، بهداشتی و روانی آنها در شهرها را بررسی می کند. با استفاده از تحقیقات میدانی و تحقیقات خود در دهلی ، نویسندهمنابع آلودگی در شهر را شناسایی کرده و به نقش فضای سبز شهری در مقابله با اثرات سو ad دسترسی پیدا کرده اند. آنها بیشتر رابطه بین فضای سبز و توسعه اجتماعی و اقتصادی ، بهداشت شهری و حاکمیت شهری را بررسی می کنند. آنها روشهای خوبی را که توسط سایر شهرهای جهانی دنبال می شود برجسته می کنند. این جلد همچنین پیشنهادات و توصیه های سیاستی را برای تغییر و بازیابی توازن اکولوژیکی در شهرها ارائه می دهد.

این کتاب مورد توجه دانشجویان و محققان محیط زیست و اکولوژی ، بهداشت عمومی ، برنامه ریزی و حکمرانی شهری ، مطالعات توسعه ، جغرافیای شهری ، جامعه شناسی شهری ، مدیریت منابع و اقتصاد بهداشت خواهد بود. همچنین برای سیاست گذاران و سازمان های غیردولتی مفید در زمینه های پایداری ، برنامه ریزی و مدیریت شهری و حفظ محیط زیست مفید خواهد بود.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله