دانلود کتاب Urban Resilience In A Global Context – Actors, Narratives, And Temporalities, 2020

نام کتاب: Urban Resilience In A Global Context – Actors, Narratives, And Temporalities

نویسنده: Dorothee Brantz و Avi Sharma

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۳۸۳۷۶۵۰۱۸۹, ۹۷۸۳۸۳۷۶۵۰۱۸۱,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۵۰

حجم کتاب: ۸ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Transcript Publishing

Description About Book Urban Resilience In A Global Context – Actors, Narratives, And Temporalities From Amazon


Urban Resilience is seen by many as a tool to mitigate harm in times of extreme social, political, financial, and environmental stress. Despite its widespread usage, however, resilience is used in different ways by policy makers, activists, academics, and practitioners. Some see it as a key to unlocking a more stable and secure urban future in times of extreme global insecurity; for others, it is a neoliberal technology that marginalizes the voices of already marginal peoples. This volume moves beyond praise and critique by focusing on the actors, agendas, and narratives that define urban resilience in a global context. By exploring the past, present, and future of urban resilience, this volume unlocks the potential of this concept to build more sustainable, inclusive, and secure cities in the 21st century.

درباره کتاب Urban Resilience In A Global Context – Actors, Narratives, And Temporalities ترجمه شده از گوگل


بسیاری از مردم از تاب آوری شهری به عنوان ابزاری برای کاهش آسیب در زمان فشارهای شدید اجتماعی ، سیاسی ، مالی و زیست محیطی یاد می کنند. با وجود این ، از انعطاف پذیری به روش های مختلفی توسط سیاست گذاران ، فعالان ، دانشگاهیان و دست اندرکاران استفاده می شود. برخی آن را به عنوان کلیدی برای گشودن آینده شهری با ثبات و ایمن تر در زمان ناامنی شدید جهانی می دانند. از نظر دیگران ، این یک فناوری نئولیبرالی است که صدای مردم در حال حاشیه را به حاشیه می برد. این جلد با تمرکز بر بازیگران ، دستور کارها و روایت هایی که تاب آوری شهری را در یک زمینه جهانی تعریف می کنند ، فراتر از ستایش و انتقاد قرار می گیرد. با کاوش در گذشته ، حال و آینده تاب آوری شهری ، این حجم از پتانسیل این مفهوم برای ساختن شهرهای پایدار ، فراگیر و امن تر در قرن ۲۱ باز می شود.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله