دانلود کتاب Urban Theory – A Critical Introduction To Power, Cities And Urbanism In The 21St Century, 2014

نام کتاب: Urban Theory – A Critical Introduction To Power, Cities And Urbanism In The 21St Century

نویسنده: Alan Harding و Talja Blokland

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۴

کد ISBN کتاب: ۱۴۴۶۲۹۴۵۱X, 9781446294512,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۹۴

حجم کتاب: ۱۰ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Sage Pubns Ltd

Description About Book Urban Theory – A Critical Introduction To Power, Cities And Urbanism In The 21St Century From Amazon


What is Urban Theory? How can it be used to understand our urban experiences? Experiences typically defined by enormous inequalities, not just between cities but within cities, in an increasingly interconnected and globalised world. This book explains:
Relations between urban theory and modernity in key ideas of the Chicago School, spatial analysis, humanistic urban geography, and ‘radical’ approaches like Marxism Cities and the transition to informational economies, globalization, urban growth machine and urban regime theory, the city as an “actor” Spatial expressions of inequality and key ideas like segregation, ghettoization, suburbanization, gentrification Socio-cultural spatial expressions of difference and key concepts like gender, sexuality, race, ethnicity and “culturalist” perspectives on identity, lifestyle, subculture How cities should be understood as intersections of horizontal and vertical – of coinciding resources, positions, locations, influencing how we make and understand urban experiences.Critical, interdisciplinary and pedagogically informed – with opening summaries, boxes, questions for discussion and guided further reading – Urban Theory: A Critical Introduction to Power, Cities and Urbanism in the 21st Century provides the tools for any student of the city to understand, even to change, our own urban experiences.

درباره کتاب Urban Theory – A Critical Introduction To Power, Cities And Urbanism In The 21St Century ترجمه شده از گوگل


تئوری شهری چیست؟ چگونه می توان از آن برای درک تجربیات شهری ما استفاده کرد؟ تجربه هایی که معمولاً با نابرابری های عظیم ، نه فقط بین شهرها بلکه در درون شهرها ، در جهانی به طور پیوسته بهم پیوسته و جهانی تعریف می شود. این کتاب توضیح می دهد:
روابط بین نظریه شهری و مدرنیته در ایده های کلیدی مکتب شیکاگو ، تحلیل فضایی ، جغرافیای شهری انسان گرایانه و رویکردهای “رادیکال” مانند شهرهای مارکسیسم و ​​انتقال به اقتصادهای اطلاعاتی ، جهانی سازی ، ماشین رشد شهری و نظریه رژیم شهری ، شهر به عنوان یک “بازیگر” بیان فضایی نابرابری و ایده های کلیدی مانند تفکیک ، محله یهودی نشینی ، حومه نشینی ، لطیف سازی بیانات فضایی اجتماعی فرهنگی تفاوت ها و مفاهیم کلیدی مانند جنسیت ، جنسیت ، نژاد ، قومیت و دیدگاه های “فرهنگی” در مورد هویت ، سبک زندگی ، خرده فرهنگ چگونه شهرها باید به عنوان تقاطع های افقی و عمودی – از منابع ، موقعیت ها ، مکان ها ، تأثیرگذار بر نحوه ایجاد و درک تجارب شهری درک می شود. انتقادی ، میان رشته ای و آموزشی از نظر آگاهی – با خلاصه های باز ، جعبه ها ، سوالات برای بحث و مطالعه بیشتر هدایت شده – تئوری شهری: مقدمه ای انتقادی بر قدرت ، شهرها و شهرنشینی در قرن ۲۱ ابزارهایی را برای هر دانش آموز شهر فراهم می کند تا تجربیات شهری خود را حتی برای تغییر درک کند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله