دانلود کتاب Use Matters – An Alternative History Of Architecture, 2013

نام کتاب: Use Matters – An Alternative History Of Architecture

نویسنده: Kenny Cupers

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۳

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۳۴۶۶۱۵۹۶, ۱۱۳۴۶۶۱۵۹۲,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۸۰

حجم کتاب: ۱۰ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Routledge

Description About Book Use Matters – An Alternative History Of Architecture From Amazon


From participatory architecture to interaction design, the question of how design accommodates use is driving inquiry in many creative fields. Expanding utility to embrace people’s everyday experience brings new promises for the social role of design. But this is nothing new. As the essays assembled in this collection show, interest in the elusive realm of the user was an essential part of architecture and design throughout the twentieth century. Use Matters is the first to assemble this alternative history, from the bathroom to the city, from ergonomics to cybernetics, and from Algeria to East Germany. It argues that the user is not a universal but a historically constructed category of twentieth-century modernity that continues to inform architectural practice and thinking in often unacknowledged ways.

درباره کتاب Use Matters – An Alternative History Of Architecture ترجمه شده از گوگل


از معماری مشارکتی گرفته تا طراحی تعامل ، این س ofال که چگونه طراحی از نظر سازگاری استفاده می شود ، در بسیاری از زمینه های خلاقانه س drivingال می کند. گسترش ابزار برای پذیرفتن تجربه روزمره مردم ، نویدهای جدیدی برای نقش اجتماعی طراحی می دهد. اما این چیز جدیدی نیست. همانطور که مقاله های گردآوری شده در این مجموعه نشان می دهد ، علاقه به قلمرو دست نیافتنی کاربر بخشی اساسی از معماری و طراحی در طول قرن بیستم بود. Use Matters اولین کسی است که این تاریخ جایگزین را از حمام تا شهر ، از ارگونومی تا سایبرنتیک و از الجزایر تا آلمان شرقی جمع آوری می کند. این ادعا می کند که کاربر یک مقوله جهانی نیست بلکه یک مقوله مدرنیته قرن بیستم ساخته شده است که همچنان روش های معماری و تفکر را به روشهای غالباً ناشناخته آگاه می کند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله