دانلود کتاب Voyiadjis G. Z., Elasto-Plastic and Damage Analysis of Plates and Shells, 2008

Voyiadjis G. Z., Elasto-Plastic and Damage Analysis of Plates and Shells, 2008

نام کتاب : Elasto-Plastic and Damage Analysis of Plates and Shells

نویسنده : George Z Voyiadjis  و  Pawel Woelke

ویرایش : ۱

سال انتشار : ۲۰۰۸

فرمت : PDF

تعداد صفحه : ۲۰۸

انتشارات : Springer

Description About Book Elasto-Plastic and Damage Analysis of Plates and Shells From Amazon


Shells and plates are critical structures in numerous engineering applications. Analysis and design of these structures is of continuing interest to the scienti c and engineering communities. Accurate and conservative assessments of the maximum load carried by a structure, as well as the equilibrium path in both the elastic and inelastic range, are of paramount importance to the engineer. The elastic behavior of shells has been closely investigated, mostly by means of the nite element method. Inelastic analysis however, especially accounting for damage effects, has received much less attention from researchers.

In this book, we present a computational model for nite element, elasto-plastic, and damage analysis of thin and thick shells. Formulation of the model proceeds in several stages. First, we develop a theory for thick spherical shells, providing a set of shell constitutive equations. These equations incorporate the effects of transverse shear deformation, initial curvature, and radial stresses. The proposed shell equations are conveniently used in nite element analysis. 0 AsimpleC quadrilateral, doubly curved shell element is developed. By means of a quasi-conforming technique, shear and membrane locking are prevented. The element stiffness matrix is given explicitly, making the formulation computationally ef cient. We represent the elasto-plastic behavior of thick shells and plates by means of the non-layered model, using an Updated Lagrangian method to describe a small-strain geometric non-linearity. For the treatment of material non-linearities, we adopt an Iliushin’s yield function expressed in terms of stress resultants, with isotropic and kinematic hardening rules.

درباره کتاب Elasto-Plastic and Damage Analysis of Plates and Shells – ترجمه شده از گوگل


پوسته ها و صفحات ساختارهای حیاتی در برنامه های مهندسی متعدد هستند. تجزیه و تحلیل و طراحی این ساختارها علاقه مندان به جوامع علمی و مهندسی است. ارزیابی دقیق و محافظه کارانه از حداکثر بار حمل شده توسط یک ساختار، و همچنین مسیر تعادل در هر دو محدوده الاستیک و ناپیوسته، برای مهندس بسیار مهم است. رفتار کششی پوسته ها به وسیله روش عنصر نوتیک مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود، تجزیه و تحلیل ناپایداری، به ویژه برای تأثیرات آسیب، از محققان بسیار کمتر شده است.

در این کتاب، ما یک مدل محاسباتی برای عنصر nite، elasto-plastic و تجزیه و تحلیل آسیب پوسته های نازک و ضخیم ارائه می دهیم. فرمولاسیون مدل در چند مرحله ادامه دارد. اولا، ما یک نظریه برای پوسته های کروی ضخیم ایجاد می کنیم، مجموعه ای از معادلات سازنده پوسته را فراهم می کنیم. این معادلات اثرات تغییر شکل دهی عرضی، انحنای اولیه و تنش های شعاعی را در بر می گیرد. معادلات پوسته پیشنهاد شده به راحتی در تجزیه و تحلیل عنصر نیت استفاده می شود. ۰ AsimpleC چهار ضلعی، عنصر پوسته دو طرف منحنی توسعه یافته است. با استفاده از تکنیک شبه سازگار، قفل کردن برش و غشاء مانع می شود. ماتریس سختی عنصر به صراحت داده می شود، که فرمول بندی را به صورت محاسباتی کارا می کند. ما رفتار رفتار elasto-plastic را از پوسته های ضخیم و صفحات با استفاده از مدل غیر لایه ای نشان می دهیم، با استفاده از روش لاگرانژ به روز شده برای توصیف یک غیر خطی هندسی کوچک خط کش. برای درمان غیر خطی مواد، ما عملکرد تابع عملکرد Iliushin بیان شده با توجه به نتیجه های استرس، با قوانین سختی ایزوتروپیک و سینماتیک.

  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *