دانلود کتاب Walkable Neighborhoods – The Link Between Public Health, Urban Design, And Transportation, 2020

نام کتاب: Walkable Neighborhoods – The Link Between Public Health, Urban Design, And Transportation

نویسنده: Koichiro Oka و Mohammad Javad Koohsari

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۹۲۱۹۳۰۸, ۹۷۸۳۰۳۹۲۱۹۳۱۵, ۳۰۳۹۲۱۹۳۰۸,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۳۴

حجم کتاب: ۲۵ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Mdpi Ag


It is now widely recognized that individual-based motivational interventions alone are not sufficient to address the global pandemic of physical inactivity (lack of exercise and too much sitting time). There has been a growing interest in the effect the physically built environment can have on people’s active behaviors. The fundamental assumption is that surrounding physical environments can support active behaviors among a large number of people with long-term effects. This topic has received much attention over the last decade, mainly in the three fields of urban design, public health, and transportation. This Special Issue aims to provide multidisciplinary and evidence-based state-of-the-art research on how the locations where people live impact their active behaviors and health outcomes.


در حال حاضر به طور گسترده تشخیص داده شده است که مداخلات انگیزشی مبتنی بر فردی به تنهایی برای مقابله با بیماری همه گیر جهانی عدم فعالیت بدنی (فقدان ورزش و زمان زیاد نشستن) کافی نیست. علاقه فزاینده ای به تأثیر محیط فیزیکی ساخته شده بر رفتارهای فعال افراد وجود دارد. فرض اساسی این است که محیط های فیزیکی اطراف می توانند از رفتارهای فعال در میان تعداد زیادی از افراد با اثرات طولانی مدت پشتیبانی کنند. این موضوع در دهه گذشته به طور عمده در سه زمینه طراحی شهری، بهداشت عمومی و حمل و نقل بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف این شماره ویژه ارائه تحقیقات پیشرفته چند رشته‌ای و مبتنی بر شواهد در مورد چگونگی تأثیر مکان‌هایی که افراد در آن زندگی می‌کنند بر رفتارهای فعال و نتایج سلامتی آنها می‌گذارد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله