دانلود کتاب ۳Ds Max 2010 Architectural Visualization, 2012;2009

نام کتاب: ۳Ds Max 2010 Architectural Visualization نویسنده: Brian Zajac و Brian L Smith ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲;۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۹۷۹۲۸۱۱۲۹, ۰۹۷۹۲۸۱۱۲۱, فرمت: AZW3 تعداد صفحه: ۰ حجم کتاب: ۳۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cgschool (Formerly 3Dats) Description About Book 3Ds Max 2010 Architectural Visualization From Amazon…

دانلود کتاب Foundation 3Ds Max 8 – Architectural Visualization, 2006

نام کتاب: Foundation 3Ds Max 8 – Architectural Visualization نویسنده: Smith و Brian L ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۵۹۰۵۹۵۵۷۲, ۱۵۹۰۵۹۵۵۷۲, ۳۲۱۳۲۳۳۲۹۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۵۴ حجم کتاب: ۳۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Apress Description About Book Foundation 3Ds Max 8 – Architectural Visualization From…

دانلود کتاب Autodesk 3Ds Max 2012 Essentials – Autodesk Official Training Guide, 2011

نام کتاب: Autodesk 3Ds Max 2012 Essentials – Autodesk Official Training Guide نویسنده: Dariush Derakhshani و Randi Derakhshani ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۸۰۱۶۷۵۶, ۹۷۸۱۱۱۸۱۱۷۷۹۸, ۹۷۸۱۱۱۸۱۱۷۸۰۴, ۹۷۸۱۱۱۸۱۱۷۸۱۱ فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۴۱۹ انتشارات: Sybex Description About Book Autodesk 3Ds Max 2012 Essentials – Autodesk Official Training Guide…

دانلود کتاب Autodesk 3Ds Max 2016 Essentials, 2015

نام کتاب: Autodesk 3Ds Max 2016 Essentials نویسنده: Dariush Derakhshani و Randi L Derakhshani ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۹۰۵۹۷۶۹, ۹۷۸۱۱۱۹۰۵۹۹۰۵, ۹۷۸۱۱۱۹۰۵۹۸۹۹, ۱۱۱۹۰۵۹۸۹۵, ۱۱۱۹۰۵۹۹۰۹ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۶۴ انتشارات: Wiley Description About Book Autodesk 3Ds Max 2016 Essentials From Amazon Start animating right away with this…

دانلود کتاب ۳D Photorealistic Rendering. Volume 1, Interiors & Exteriors With V-Ray & 3Ds Max, 2017

نام کتاب: ۳D Photorealistic Rendering. Volume 1, Interiors & Exteriors With V-Ray & 3Ds Max نویسنده: Cardoso و Jamie ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۳۸۷۸۰۷۲۹, ۱۱۳۸۷۸۰۷۲۳ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۴۹ انتشارات: A K Peters/CRC Press Description About Book 3D Photorealistic Rendering. Volume 1, Interiors & Exteriors…

دانلود کتاب Mastering Mental Ray Rendering Techniques For 3D And Cad Professionals, 2010

نام کتاب: Mastering Mental Ray Rendering Techniques For 3D And Cad Professionals نویسنده: Jennifer O’Connor ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۷۰۵۶۳۸۵۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۷۱ انتشارات: Wiley Description About Book Mastering Mental Ray Rendering Techniques For 3D And Cad Professionals From Amazon Kurzbeschreibung Proven techniques for…

دانلود کتاب Realistic Architectural Visualization With 3Ds Max And Mental Ray, 2010

نام کتاب: Realistic Architectural Visualization With 3Ds Max And Mental Ray نویسنده: Roger Cusson و Jamie Cardoso ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۲۴۰۸۱۲۲۹۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۸۲ انتشارات: Taylor & Francis Description About Book Realistic Architectural Visualization With 3Ds Max And Mental Ray From Amazon Revitalize…

دانلود کتاب ۳Ds Max Design Architectural Visualization. For Intermediate Users, 2012

نام کتاب: ۳Ds Max Design Architectural Visualization. For Intermediate Users نویسنده: Brian L. Smith ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹٫۷۸۰۲۴E+12 فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۲۶ انتشارات: Taylor & Francis Description About Book 3Ds Max Design Architectural Visualization. For Intermediate Users From Amazon Learn time-saving techniques and tested…

دانلود کتاب Mastering Autodesk 3Ds Max Design 2011, 2010

نام کتاب: Mastering Autodesk 3Ds Max Design 2011 نویسنده: Mark Gerhard و Jeffrey M. Harper ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۰۴۷۰۸۸۲۶۲X, 9780470882627 فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۵۳ انتشارات: Sybex Description About Book Mastering Autodesk 3Ds Max Design 2011 From Amazon Autodesk’s official guide to architectural visualization using…

Architectural Rendering With 3Ds Max And V-Ray - Photorealistic Visualization, 2010.djvu

دانلود کتاب Architectural Rendering With 3Ds Max And V-Ray – Photorealistic Visualization, 2010

نام کتاب: Architectural Rendering With 3Ds Max And V-Ray – Photorealistic Visualization نویسنده: Markus Kuhlo و Enrico Eggert ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۲۴۰۸۱۴۷۷۳, ۰۲۴۰۸۱۴۷۷۰ فرمت: DJVU تعداد صفحه: ۲۱۶ انتشارات: Focal Press Description About Book Architectural Rendering With 3Ds Max And V-Ray – Photorealistic Visualization From…