دانلود کتاب Building Bridges – The Impact Of Neuropsychoanalysis On Psychoanalytic Clinical Sessions, 2018

نام کتاب: Building Bridges – The Impact Of Neuropsychoanalysis On Psychoanalytic Clinical Sessions نویسنده: Rosa Spagnolo ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۷۸۲۲۰۵۱۳۵, ۹۷۸۱۰۰۳۰۷۶۲۶۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۵۵ حجم کتاب: ۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Building Bridges – The Impact Of Neuropsychoanalysis…

دانلود کتاب Concrete, Timber, And Metals – The Nature And Behaviour Of Structural Materials, 1979

نام کتاب: Concrete, Timber, And Metals – The Nature And Behaviour Of Structural Materials نویسنده: J. M. Illston و J. M. Dinwoodie و A. A. Smith ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۷۹ کد ISBN کتاب: ۰۴۴۲۳۰۱۴۵۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۶۳ حجم کتاب: ۳۶ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات:…

دانلود کتاب Light Structures, Structures Of Light – The Art And Engineering Of Tensile Architecture, 2005

نام کتاب: Light Structures, Structures Of Light – The Art And Engineering Of Tensile Architecture نویسنده: Horst Berger ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۵ کد ISBN کتاب: ۱۴۲۰۸۵۲۶۷۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۲۸ حجم کتاب: ۲۳ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: AuthorHouse Description About Book Light Structures, Structures Of…

دانلود کتاب Design Of Integrally-Attached Timber Plate Structures, 2021

نام کتاب: Design Of Integrally-Attached Timber Plate Structures نویسنده: Yves Weinand و Aryan Rezaei Rad و Petras Vestartas ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۶۷۶۸۹۳۸۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۰۸ حجم کتاب: ۲۷٫۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Design Of Integrally-Attached Timber Plate Structures…

دانلود کتاب معمار + مهندس = ساختار – Architects + Engineers = Structures, 2002

نام کتاب: معمار + مهندس = ساختار – Architects + Engineers = Structures نویسنده: Ivan Margolius ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۷۱۴۹۸۲۵۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۰۴ حجم کتاب: ۳۳٫۹۰ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: Academy Press Description About Book معمار + مهندس = ساختار…

دانلود کتاب Design And Construction Of Highway Bridges, 2020

نام کتاب: Design And Construction Of Highway Bridges نویسنده: K. S. Rakshit ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۴۲۸۷۴۹۵۲, ۱۶۴۲۸۷۴۹۵۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۸۳ حجم کتاب: ۲۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: New Central Book Agency Description About Book Design And Construction Of Highway Bridges From Amazon…

دانلود کتاب Understanding The Building Regulations, 3rd ed, 2005

نام کتاب: Understanding The Building Regulations نویسنده: Simon Polley ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۰۵ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۱۵۳۴۹۱۷۸, ۰۴۱۵۳۴۹۱۷۶, ۰۲۰۳۰۲۳۲۶۹, ۹۷۸۰۲۰۳۰۲۳۲۶۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۹۳ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Spon Press Description About Book Understanding The Building Regulations From Amazon Although the UK’s Building Regulations…

دانلود کتاب Monitoring Building Structures, 1998

نام کتاب: Monitoring Building Structures نویسنده: J.F.A. Moore ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۸ کد ISBN کتاب: ۰۲۱۶۹۳۱۴۱X, 9780216931411, 0203168860, 9780203168868, 9780203285046, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۶۸ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Monitoring Building Structures From Amazon There is an increasing number of buildings…

دانلود کتاب Modeling For Structural Analysis – Behavior And Basics, 2010

نام کتاب: Modeling For Structural Analysis – Behavior And Basics نویسنده: G H Powell ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۹۲۳۹۰۷۸۸۴, ۰۹۲۳۹۰۷۸۸۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۵ حجم کتاب: ۱۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Computers And Structures Description About Book Modeling For Structural Analysis – Behavior And…

دانلود کتاب Guastavino Vaulting – The Art Of Structural Tile, 2010

نام کتاب: Guastavino Vaulting – The Art Of Structural Tile نویسنده: John Ochsendorf ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۵۶۸۹۸۷۴۱۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۵۶ حجم کتاب: ۵۴ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Princeton Architectural Press Description About Book Guastavino Vaulting – The Art Of Structural Tile From…