دانلود کتاب Read This If You Want To Take Great Photographs Of People, 2015

نام کتاب: Read This If You Want To Take Great Photographs Of People نویسنده: Henry Carroll ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۷۸۰۶۷۶۲۴۱, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۱۲۸ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Laurence King Publishing Description About Book Read This If You Want To…

دانلود کتاب Read This If You Want To Take Great Photographs, 2014

نام کتاب: Read This If You Want To Take Great Photographs نویسنده: Henry Carroll ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۷۸۰۶۷۳۳۵۶, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۱۲۸ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Laurence King Publishing Description About Book Read This If You Want To Take Great…

دانلود کتاب Architectural Photography, 1975

نام کتاب: Architectural Photography نویسنده: Eric Samuel De Maré ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۷۵ کد ISBN کتاب: ۰۷۱۳۴۲۹۸۵۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۶ حجم کتاب: ۱۶ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: B.T. Batsford Description About Book Architectural Photography From Amazon No Description. درباره کتاب Architectural Photography ترجمه شده…

دانلود کتاب Wide-Angle Photography – Capturing Landscape, Portrait, Street, And Architectural Photographs With Wide-Angle Lenses, 2018

نام کتاب: Wide-Angle Photography – Capturing Landscape, Portrait, Street, And Architectural Photographs With Wide-Angle Lenses نویسنده: Chris Marquardt ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۱۶۸۱۹۸۳۸۳۴, ۹۷۸۱۶۸۱۹۸۳۸۳۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۲۴ حجم کتاب: ۴۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Rocky Nook Description About Book Wide-Angle Photography – Capturing…

دانلود کتاب The Street Photographer’s Manual, 2014

نام کتاب: The Street Photographer’s Manual نویسنده: David Gibson ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۵۰۰۲۹۱۳۰۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۹۵ حجم کتاب: ۳۳ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Thames & Hudson Description About Book The Street Photographer’s Manual From Amazon A medium reliant on unexpected moments is…

دانلود کتاب Light On The Landscape – Photographs And Lessons From A Life In Photography, 2020

نام کتاب: Light On The Landscape – Photographs And Lessons From A Life In Photography نویسنده: William Neill ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۶۸۱۹۸۵۷۴۸, ۹۷۸۱۶۸۱۹۸۵۷۴۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۸۸ حجم کتاب: ۱۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Rocky Nook Description About Book Light On The Landscape…

دانلود کتاب Landscape Photography – The Ultimate Guide To Landscape Photography At Night, 2015

نام کتاب: Landscape Photography – The Ultimate Guide To Landscape Photography At Night نویسنده: James Carren ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۱۵۱۹۳۲۱۳۶۸, ۹۷۸۱۵۱۹۳۲۱۳۶۷, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۳۰ حجم کتاب: ۱ مگابایت کیفیت کتاب: ocr انتشارات: Createspace Independent Pub Description About Book Landscape Photography – The Ultimate…

دانلود کتاب Interior Design Photography Volume 1, 2016

نام کتاب: Interior Design Photography Volume 1 نویسنده: Ramelli Serge ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۳۲۶۳۸۷۰۸۴۴, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۱۵۶ حجم کتاب: ۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Photoserge Llc Description About Book Interior Design Photography Volume 1 From Amazon This is the first volume of…

دانلود کتاب Interior Design Photography 2, 2016

نام کتاب: Interior Design Photography 2 نویسنده: Ramelli Serge ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۱۶۵۹۴۳۳۹۵۱, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۴۷ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Photoserge Llc Description About Book Interior Design Photography 2 From Amazon This is the first volume of my complete…

دانلود کتاب Artificial Lighting For Photography, 2010

نام کتاب: Artificial Lighting For Photography نویسنده: Joy Mckenzie و Daniel V Overturf ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۲۸۳۱۸۰۴۵, ۱۴۲۸۳۱۸۰۴۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۳۷ حجم کتاب: ۲۰ مگابایت کیفیت کتاب: ocr انتشارات: Delmar Cengage Learning Description About Book Artificial Lighting For Photography From Amazon Lighting techniques…