دانلود کتاب Minoru Yamasaki And The Fragility Of Architecture, 2021

نام کتاب: Minoru Yamasaki And The Fragility Of Architecture نویسنده: Paul Kidder ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۶۲۵۲۷X, 9780367625276, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۲۷۳ حجم کتاب: ۲۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Minoru Yamasaki And The Fragility Of Architecture From Amazon Few figures…

دانلود کتاب Tony Smith – Architect, Painter, Sculptor, 1998

نام کتاب: Tony Smith – Architect, Painter, Sculptor نویسنده: Tony Smith و Robert Storr و John Keenen و Joan Pachner ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۸ کد ISBN کتاب: ۰۸۷۰۷۰۰۷۱۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۰۰ حجم کتاب: ۱۵ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: ABRAMS Description About Book Tony Smith…

دانلود کتاب William Alsop, Buildings And Projects, 1992

نام کتاب: William Alsop, Buildings And Projects نویسنده: Mel Gooding ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۲ کد ISBN کتاب: ۰۷۱۴۸۲۷۶۶۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۱۷ حجم کتاب: ۹٫۳ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: PHAIDON PRESS Description About Book William Alsop, Buildings And Projects From Amazon No Description. درباره کتاب…

دانلود کتاب The Architecture Of John Lautner, 1999

نام کتاب: The Architecture Of John Lautner نویسنده: Hess Alan ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۵۰۰۳۴۱۷۵۹, ۰۵۰۰۳۴۱۷۵۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۷۶ حجم کتاب: ۷۶ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Thames & Hudson Description About Book The Architecture Of John Lautner From Amazon Through biography, analysis and…

دانلود کتاب Claude-Nicolas Ledoux – Architecture And Utopia In The Era Of The French Revolution, 2nd ed, 2020

نام کتاب: Claude-Nicolas Ledoux – Architecture And Utopia In The Era Of The French Revolution نویسنده: Anthony Vidler ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۵۶۲۰۸۱۴, ۹۷۸۳۰۳۵۶۲۰۸۱۸, ۹۷۸۳۰۳۵۶۲۰۸۳۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۶۸ حجم کتاب: ۴۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Birkhäuser Description About Book Claude-Nicolas Ledoux – Architecture…

دانلود کتاب Hassan Fathy And Continuity In Islamic Arts And Architecture – The Birth Of A New Modern, 2010

نام کتاب: Hassan Fathy And Continuity In Islamic Arts And Architecture – The Birth Of A New Modern نویسنده: Ahmad Hamid ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۷۴۱۶۳۴۱۹, ۹۷۸۹۷۷۴۱۶۳۴۱۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۲۴ حجم کتاب: ۸۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: The American University In Cairo Press…

دانلود کتاب At One With Nature – Advances In Ecological Architecture In The Work Of Ken Yeang, 2021

نام کتاب: At One With Nature – Advances In Ecological Architecture In The Work Of Ken Yeang نویسنده: Ken Yeang و Edwina Threipland ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۹۵۲۷۸۷۹, ۹۷۸۱۱۱۹۵۲۸۰۳۶, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۵۲۰ حجم کتاب: ۱۱۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book…

دانلود کتاب Dedication – The Work Of William P. Ginther, Ecclesiastical Architect, 0th ed, 2012

نام کتاب: Dedication – The Work Of William P. Ginther, Ecclesiastical Architect نویسنده: Anthony J. Valleriano ویرایش: ۰ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۱۶۰۶۳۵۱۰۳۶, ۹۷۸۱۶۰۶۳۵۱۰۳۱, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۱۹۹ حجم کتاب: ۵۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Kent State Univ Press Description About Book Dedication – The Work…

دانلود کتاب Gervase Wheeler – A British Architect In America, 1847-1860, 2012

نام کتاب: Gervase Wheeler – A British Architect In America, 1847-1860 نویسنده: Renée Tribert و James F. O’Gorman ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۰۸۱۹۵۷۱۴۵۸, ۹۷۸۰۸۱۹۵۷۱۴۵۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۶ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wesleyan Description About Book Gervase Wheeler – A British…

دانلود کتاب William Talman, Maverick Architect, 1982

نام کتاب: William Talman, Maverick Architect نویسنده: John Harris ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۲ کد ISBN کتاب: ۰۰۴۷۲۰۰۲۵۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۴ حجم کتاب: ۷٫۷۰ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: Allen & Unwin Australia Description About Book William Talman, Maverick Architect From Amazon No Description. درباره کتاب…