دانلود کتاب ۵۰۰۰ Years Of Indian Architecture, 2017

نام کتاب: ۵۰۰۰ سال انتشارs Of Indian Architecture نویسنده: Publications Division Of India ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: B073FJ9Z44 فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۵ حجم کتاب: ۳۲ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Government Of India Description About Book 5000 سال انتشارs Of Indian Architecture From Amazon The…

دانلود کتاب The American Country House, 2013

نام کتاب: The American Country House نویسنده: Clive Aslet ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۰۳۰۰۰۴۷۵۷۶, ۹۷۸۰۳۰۰۰۴۷۵۷۸, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۳۱۲ حجم کتاب: ۲۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Yale University Press Description About Book The American Country House From Amazon Describes the grand country houses built…

دانلود کتاب Planning Canadian Communities, 7th ed, 2021

نام کتاب: Planning Canadian Communities نویسنده: Gerald Hodge و David L. A. Gordon و Pamela Shaw ویرایش: ۷ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۱۷۶۷۰۵۴۹X, 9780176705497, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۹۳ حجم کتاب: ۱۲۳ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Nelson Description About Book Planning Canadian Communities From Amazon With this…

دانلود کتاب Architecture And The Landscape Of Modernity In China Before 1949, 2017

نام کتاب: Architecture And The Landscape Of Modernity In China Before 1949 نویسنده: Edward Denison ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۱۴۷۲۴۳۱۶۸۵, ۹۷۸۱۴۷۲۴۳۱۶۸۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۵۸ حجم کتاب: ۲۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Architecture And The Landscape Of Modernity In China…

دانلود کتاب Scotch Baronial – Architecture And National Identity In Scotland, 2019

نام کتاب: Scotch Baronial – Architecture And National Identity In Scotland نویسنده: Miles Glendinning و Aonghus Mackechnie ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۱۴۷۴۲۸۳۴۷۰, ۹۷۸۱۴۷۴۲۸۳۴۷۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۱۲ حجم کتاب: ۴۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Bloomsbury Visual Arts Description About Book Scotch Baronial – Architecture…

دانلود کتاب Australian Architecture – A History, 2022

نام کتاب: Australian Architecture – A History نویسنده: Davina Jackson ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۲ کد ISBN کتاب: ۱۷۶۰۸۷۸۳۹۱, ۹۷۸۱۷۶۰۸۷۸۳۹۹, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۳۶۸ حجم کتاب: ۱۵۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Allen & Unwin Description About Book Australian Architecture – A History From Amazon A comprehensive narrative history…

دانلود کتاب Sultanate Architecture Of Pre-Mughal India, 2005

نام کتاب: Sultanate Architecture Of Pre-Mughal India نویسنده: Elizabeth Schotten Merklinger ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۵ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۸۱۲۱۵۱۰۸۸۲, ۸۱۲۱۵۱۰۸۸۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۳۶ حجم کتاب: ۲۹ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Munshiram Manoharlal انتشاراتs Description About Book Sultanate Architecture Of Pre-Mughal India From Amazon The Mughals ruled…

دانلود کتاب Mountain Temples And Temple Mountains – Architecture, Religion, And Nature In The Central Himalayas, 2019

نام کتاب: Mountain Temples And Temple Mountains – Architecture, Religion, And Nature In The Central Himalayas نویسنده: Nachiket Chanchani ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۰۲۹۵۷۴۴۵۱۰, ۹۷۸۰۲۹۵۷۴۴۵۱۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۸۸ حجم کتاب: ۱۴۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: University Of Washington Press Description About Book Mountain…

دانلود کتاب Mid-Century Britain – Modern Architecture 1938–۱۹۶۳, ۲۰۲۱

نام کتاب: Mid-Century Britain – Modern Architecture 1938–۱۹۶۳ نویسنده: Elain Harwood ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۸۴۹۹۴۶۸۶۸, ۹۷۸۱۸۴۹۹۴۶۸۶۵, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۲۸۸ حجم کتاب: ۹۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Batsford Description About Book Mid-Century Britain – Modern Architecture 1938–۱۹۶۳ From Amazon Leading expert and passionate…

دانلود کتاب Berlin Contemporary – Architecture And Politics After 1990, 2021

نام کتاب: Berlin Contemporary – Architecture And Politics After 1990 نویسنده: Julia Walker ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۵۰۱۳۶۷۵۲۸, ۹۷۸۱۵۰۱۳۶۷۵۲۶, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۲۶۴ حجم کتاب: ۲۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Bloomsbury Visual Arts Description About Book Berlin Contemporary – Architecture And Politics After 1990…