دانلود کتاب Inclusive Design For Historic Buildings – Architectural Approaches To Accessibility, 2021

نام کتاب: Inclusive Design For Historic Buildings – Architectural Approaches To Accessibility نویسنده: David Bonnett و Pauline Nee ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۷۸۵۰۰۹۰۰۶, فرمت: Epub تعداد صفحه: ۱۴۴ حجم کتاب: ۳۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Crowood Press (UK) Description About Book Inclusive Design For Historic…

دانلود کتاب Inclusive Design – Design For The Whole Population, 2003

نام کتاب: Inclusive Design – Design For The Whole Population نویسنده: Roger Coleman و Cherie Lebbon و John Clarkson و Simeon Keates و John Clarkson و Simeon Keates و Roger Coleman و Cherie Lebbon ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۸۵۲۳۳۷۰۰۱, ۹۷۸۱۴۴۷۱۰۰۰۱۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۰۸ حجم…

دانلود کتاب Inclusive Design Guidelines For Hci, 2001

نام کتاب: Inclusive Design Guidelines For Hci نویسنده: Colette Nicolle و Julio Abascal و Taylor & Francis ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۱ کد ISBN کتاب: ۰۷۴۸۴۰۹۴۸۳, ۹۷۸۰۷۴۸۴۰۹۴۸۸, ۰۲۰۳۴۸۴۹۷۵, ۹۷۸۰۲۰۳۴۸۴۹۷۵, ۱۲۸۰۴۰۶۰۴۶, ۹۷۸۱۲۸۰۴۰۶۰۴۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۰۴ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Taylor & Francis Description About Book…

دانلود کتاب Access For All – Approaches To The Built Environment, 2009

نام کتاب: Access For All – Approaches To The Built Environment نویسنده: Wolfgang Christ و Wolfgang Christ ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۴۶۰۰۸۱۱, ۹۷۸۳۰۳۴۶۰۳۷۹۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۸۳ حجم کتاب: ۳۵ مگابایت کیفیت کتاب: ocr انتشارات: Birkhäuser Basel Description About Book Access For All – Approaches…

دانلود کتاب Dis-Ability Studies – Theorising Disablism And Ableism, 2014

نام کتاب: Dis-Ability Studies – Theorising Disablism And Ableism نویسنده: Dan Goodley ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۰۴۱۵۸۲۷۲۲۱, ۹۷۸۰۴۱۵۸۲۷۲۲۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۲۵ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Dis-Ability Studies – Theorising Disablism And Ableism From Amazon In this…

دانلود کتاب Disability Reader – Social Science Perspectives, 1998

نام کتاب: Disability Reader – Social Science Perspectives نویسنده: Tom Shakespeare ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۸ کد ISBN کتاب: ۰۳۰۴۳۳۹۷۵X, 0826453600, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۲۱ حجم کتاب: ۱۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Continuum Description About Book Disability Reader – Social Science Perspectives From Amazon A collection of essays…

دانلود کتاب Crip Theory – Cultural Signs Of Queerness And Disability, 2006

نام کتاب: Crip Theory – Cultural Signs Of Queerness And Disability نویسنده: Robert Mcruer و Michael Berube ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۶ کد ISBN کتاب: ۰۸۱۴۷۵۷۱۳۸, ۹۷۸۰۸۱۴۷۵۷۱۳۰, ۹۷۸۱۴۳۵۶۰۰۳۹۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۹۹ حجم کتاب: ۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Nyu Press Description About Book Crip Theory – Cultural…

دانلود کتاب Disability Visibility – First-Person Stories From The Twenty-First Century, 2020

نام کتاب: Disability Visibility – First-Person Stories From The Twenty-First Century نویسنده: Alice Wong Ed. ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۹۸۴۸۹۹۴۳۹, ۲۰۱۹۰۵۲۳۹۹, ۹۷۸۱۹۸۴۸۹۹۴۲۲, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۳۳۶ حجم کتاب: ۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Knopf Doubleday Publishing Group Description About Book Disability Visibility – First-Person…

دانلود کتاب Disability Research Today – International Perspectives, 2015

نام کتاب: Disability Research Today – International Perspectives نویسنده: Tom Shakespeare ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۱۵۷۴۸۴۳۸, ۹۷۸۰۴۱۵۷۴۸۴۴۵, ۹۷۸۱۳۱۵۷۹۶۵۷۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۷۱ حجم کتاب: ۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Disability Research Today – International Perspectives From Amazon Grouped around four…

دانلود کتاب Wheelchair Housing Design Guide, 3rd ed, 2019

نام کتاب: Wheelchair Housing Design Guide نویسنده: Centre For Accessible Environments Cae نویسنده ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۸۵۹۴۶۸۲۸۹, ۹۷۸۰۴۲۹۳۴۵۷۸۴, ۹۷۸۱۰۰۰۶۹۸۷۹۴, ۹۷۸۱۰۰۰۶۹۸۴۳۵, ۹۷۸۰۳۶۷۸۱۴۶۱۸, ۹۷۸۱۰۰۰۷۲۶۷۱۸, ۹۷۸۱۰۰۰۷۲۶۴۷۳, ۹۷۸۱۰۰۰۷۲۶۲۳۷ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۴۵ انتشارات: Riba Publishing Description About Book Wheelchair Housing Design Guide From Amazon The Wheelchair Housing Design…