دانلود کتاب Sustainable Agriculture In The Era Of Climate Change, 2020

نام کتاب: Sustainable Agriculture In The Era Of Climate Change نویسنده: Rajib Roychowdhury و Shuvasish Choudhury و Mirza Hasanuzzaman و Sangeeta Srivastava ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۴۵۶۶۸۹, ۹۷۸۳۰۳۰۴۵۶۶۹۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۹۰ حجم کتاب: ۱۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer International Publishing;Springer Description About…

دانلود کتاب The Philosophy Of Sustainable Design – The Future Of Architecture, th ed, 2004

نام کتاب: The Philosophy Of Sustainable Design – The Future Of Architecture نویسنده: Jason F. Mclennan ویرایش: سال انتشار: ۲۰۰۴ کد ISBN کتاب: ۰۹۷۴۹۰۳۳۰۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۲۴ حجم کتاب: ۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Ecotone Publishing Description About Book The Philosophy Of Sustainable Design – The Future…

دانلود کتاب The Urban Heat Island, 2021

نام کتاب: The Urban Heat Island نویسنده: Iain D. Stewart و Gerald Mills ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۱۲۸۱۵۰۱۷۳, ۹۷۸۰۱۲۸۱۵۰۱۷۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۸۲ حجم کتاب: ۲۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier Description About Book The Urban Heat Island From Amazon The Urban Heat Island…

دانلود کتاب Accumulation – The Art, Architecture, And Media Of Climate Change, 2022

نام کتاب: Accumulation – The Art, Architecture, And Media Of Climate Change نویسنده: Nick Axel و Nikolaus Hirsch و Daniel Barber و Anton Vidokle ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۲ کد ISBN کتاب: ۱۵۱۷۹۱۱۵۰۸, ۹۷۸۱۵۱۷۹۱۱۵۰۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۴۸ حجم کتاب: ۱۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Eflux Architecture Description…

دانلود کتاب Scenario Planning For Climate Change – A Guide For Strategists, 2019

نام کتاب: Scenario Planning For Climate Change – A Guide For Strategists نویسنده: Nardia Haigh ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۱۱۳۸۴۹۸۳۸۶, ۹۷۸۱۱۳۸۴۹۸۳۸۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۶۶ حجم کتاب: ۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Scenario Planning For Climate Change – A Guide…

دانلود کتاب Landscape Architecture And Environmental Sustainability – Creating Positive Change Through Design, 2017

نام کتاب: Landscape Architecture And Environmental Sustainability – Creating Positive Change Through Design نویسنده: Joshua Zeunert ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۱۴۷۲۵۹۰۶۲۷, ۹۷۸۱۴۷۲۵۹۰۶۲۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۲۰ حجم کتاب: ۳۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Bloomsbury Visual Arts Description About Book Landscape Architecture And Environmental Sustainability…

دانلود کتاب Design As Democratic Inquiry – Putting Experimental Civics Into Practice, 2022

نام کتاب: Design As Democratic Inquiry – Putting Experimental Civics Into Practice نویسنده: Carl Disalvo ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۲۶۲۳۶۸۹۵۷, ۲۰۲۱۰۱۶۷۴۵, ۹۷۸۰۲۶۲۵۴۳۴۶۰, ۹۷۸۰۲۶۲۳۶۸۹۴۰, ۰۲۶۲۳۶۸۹۴۳, ۰۲۶۲۳۶۸۹۵۱, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۲۴۰ حجم کتاب: ۲۲ مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: The MIT Press Description About Book Design As…

دانلود کتاب The Design Of Protest, 2018

نام کتاب: The Design Of Protest نویسنده: Tali Hatuka ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۷۷۳۱۵۷۷۴, ۲۰۱۷۰۴۸۹۷۴, ۹۷۸۱۴۷۷۳۱۵۷۶۷, ۹۷۸۱۴۷۷۳۱۵۷۸۱, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۳۵۲ حجم کتاب: ۵۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: University Of Texas Press Description About Book The Design Of Protest From Amazon Public protests are…

دانلود کتاب Cities And People – A Social And Architectural History, 1985

نام کتاب: Cities And People – A Social And Architectural History نویسنده: Mark Girouard ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۵ کد ISBN کتاب: ۰۳۰۰۰۳۵۰۲۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۱۴ حجم کتاب: ۱۰۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Yale University Press Description About Book Cities And People – A Social And Architectural…

دانلود کتاب Leed Lab – A Model For Sustainable Design Education, 2021

نام کتاب: Leed Lab – A Model For Sustainable Design Education نویسنده: Patricia Andrasik ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۲۰۲۰۰۴۹۷۳۲, ۲۰۲۰۰۴۹۷۳۳, ۹۷۸۱۱۳۸۳۲۶۶۸۲, ۹۷۸۱۱۳۸۳۲۶۶۹۹, ۹۷۸۰۴۲۹۴۴۹۷۰۳, ۱۱۳۸۳۲۶۶۸۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۵۶ حجم کتاب: ۲۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Leed Lab – A Model…