دانلود کتاب Decoding Astronomy In Art And Architecture, 2021

نام کتاب: Decoding Astronomy In Art And Architecture نویسنده: Marion Dolan ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۷۶۵۱۰۵, ۹۷۸۳۰۳۰۷۶۵۱۰۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۵۶ حجم کتاب: ۲۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Decoding Astronomy In Art And Architecture From Amazon For centuries, our ancestors…

دانلود کتاب Parametric Geometry Of Curves And Surfaces – Architectural Form-Finding, 2021

نام کتاب: Parametric Geometry Of Curves And Surfaces – Architectural Form-Finding نویسنده: Lastra Alberto ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۸۱۳۱۶۱, ۹۷۸۳۰۳۰۸۱۳۱۷۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۰۸ حجم کتاب: ۱۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Birkhäuser Description About Book Parametric Geometry Of Curves And Surfaces – Architectural Form-Finding…

دانلود کتاب Calculus-based form – an interview with Greg Lynn, 2006

نام کتاب: Calculus-based form – an interview with Greg Lynn نویسنده: Ingeborg M Rocker ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۶ کد ISBN کتاب: فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸ حجم کتاب: ۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book Calculus-based form – an interview with Greg Lynn From Amazon No…

دانلود کتاب Incidence And Symmetry In Design And Architecture, 1983

نام کتاب: Incidence And Symmetry In Design And Architecture نویسنده: Jenny A. Baglivo و Jack E. Graver ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۳ کد ISBN کتاب: ۰۵۲۱۲۳۰۴۳۸, ۹۷۸۰۵۲۱۲۳۰۴۳۸, فرمت: DJVU تعداد صفحه: ۳۱۹ حجم کتاب: ۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cambridge University Press Description About Book Incidence And Symmetry In…

دانلود کتاب The Reasoning Architect – Mathematics And Science In Design, 1990

نام کتاب: The Reasoning Architect – Mathematics And Science In Design نویسنده: Garry Stevens ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۰۷۰۶۱۳۹۱۱, ۰۰۷۰۶۱۳۹۱۵, ۹۷۸۰۰۷۰۶۱۳۹۶۶, ۰۰۷۰۶۱۳۹۶۶, ۹۷۸۰۰۷۱۰۰۹۲۳۲, ۰۰۷۱۰۰۹۲۳X, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۲ حجم کتاب: ۵۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mcgraw-Hill Description About Book The Reasoning Architect – Mathematics…

دانلود کتاب Architect’s Handbook Of Formulas, Tables & Mathematical Calculations, 1988

نام کتاب: Architect’s Handbook Of Formulas, Tables & Mathematical Calculations نویسنده: Ballast و David Kent ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۸ کد ISBN کتاب: ۰۱۳۰۴۴۶۸۶۶, ۹۷۸۰۱۳۰۴۴۶۸۶۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۵۶ حجم کتاب: ۲۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Prentice Hall Description About Book Architect’s Handbook Of Formulas, Tables & Mathematical…

دانلود کتاب Synergetics Explorations In The Geometry Of Thinking, 1975

نام کتاب: Synergetics Explorations In The Geometry Of Thinking نویسنده: R. Buckminster Fuller و E.J. Applewhite ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۷۵ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۰۲۵۴۱۸۷۰۷, ۰۰۲۵۴۱۸۷۰X, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۸۳۹ حجم کتاب: ۲۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Scribner Description About Book Synergetics Explorations In The Geometry Of Thinking…

دانلود کتاب Ruler & Compass. Practical Geometric Constructions, 2009

نام کتاب: Ruler & Compass. Practical Geometric Constructions نویسنده: Andrew Sutton ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۹۰۴۲۶۳, ۹۷۸۱۹۰۴۲۶۳۶۶۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۸ حجم کتاب: ۳۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wooden Books Ltd Description About Book Ruler & Compass. Practical Geometric Constructions From Amazon How do…

دانلود کتاب Stereotomy – Stone Construction And Geometry In Western Europe 1200–۱۹۰۰, ۲۰۲۰

نام کتاب: Stereotomy – Stone Construction And Geometry In Western Europe 1200–۱۹۰۰ نویسنده: José Calvo-López ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۴۳۲۱۷۱, ۹۷۸۳۰۳۰۴۳۲۱۸۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۱۹ حجم کتاب: ۴۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer International Publishing;Birkhäuser Description About Book Stereotomy – Stone Construction And Geometry…

دانلود کتاب A Source Book Of Problems For Geometry – Based Upon Industrial Design And Architectural Ornament, 2009

نام کتاب: A Source Book Of Problems For Geometry – Based Upon Industrial Design And Architectural Ornament نویسنده: Mabel Sykes ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۲۴۸۹۸۷۸, ۱۱۵۱۸۴۱۵۳۶, ۹۷۸۱۱۵۱۸۴۱۵۳۷, ۹۷۸۱۱۱۲۴۸۹۸۷۷, فرمت: DJVU تعداد صفحه: ۳۸۶ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cornell University Library Description About…