دانلود کتاب Buildings Used – Human Interactions With Architecture, 2019

نام کتاب: Buildings Used – Human Interactions With Architecture نویسنده: Nora Lefa و Pavlos Lefas ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۶۷۳۵۲۱۱۰, ۹۷۸۰۴۲۹۳۳۰۰۶۳, ۰۳۶۷۳۵۲۱۱۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۸۰ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Buildings Used – Human Interactions With Architecture…

دانلود کتاب Urban Design For An Urban Century – Placemaking For People, 2009

نام کتاب: Urban Design For An Urban Century – Placemaking For People نویسنده: Lance Jay Brown و David Dixon و Oliver Gillham ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۰۴۷۰۰۸۷۸۲X, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۹۶ حجم کتاب: ۳۹ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: John Wiley & Sons…

دانلود کتاب People Flow In Buildings, 2021

نام کتاب: People Flow In Buildings نویسنده: Marja-Liisa Siikonen ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۵۴۵۵۶۰, ۹۷۸۱۱۱۹۵۴۵۵۶۹, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۴۴۸ حجم کتاب: ۵۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley-Blackwell Description About Book People Flow In Buildings From Amazon Discover how to measure, control, model, and plan…

دانلود کتاب Architecture And Collective Life, 2021

نام کتاب: Architecture And Collective Life نویسنده: Penny Lewis و Lorens Holm و Sandra Costa Santos ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۶۳۳۹۰۶, ۹۷۸۰۳۶۷۶۳۳۹۰۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۲۶ حجم کتاب: ۲۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Architecture And Collective Life From Amazon This…

دانلود کتاب Urban Social Sustainability – Theory, Policy And Practice, 2019

نام کتاب: Urban Social Sustainability – Theory, Policy And Practice نویسنده: M. Reza Shirazi و Ramin Keivani ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۳۸۰۶۹۳۸۱, ۹۷۸۱۳۱۵۱۱۵۷۴۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۴۹ حجم کتاب: ۱۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Urban Social Sustainability – Theory, Policy…

دانلود کتاب Cities Made Of Boundaries – Mapping Social Life In Urban Form, 2018

نام کتاب: Cities Made Of Boundaries – Mapping Social Life In Urban Form نویسنده: Benjamin N. Vis ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۱۷۸۷۳۵۱۰۷۶, ۹۷۸۱۷۸۷۳۵۱۰۷۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۰۲ حجم کتاب: ۳۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Ucl Press Description About Book Cities Made Of Boundaries –…

دانلود کتاب Growing Compact – Urban Form, Density And Sustainability, 2017

نام کتاب: Growing Compact – Urban Form, Density And Sustainability نویسنده: Joo Hwa Philip Bay و Steffen Lehmann ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۳۸۶۸۰۳۹۵, ۹۷۸۱۱۳۸۶۸۰۴۰۱, ۹۷۸۱۳۱۵۵۶۳۸۳۱, ۱۳۱۵۵۶۳۸۳۵, ۱۳۱۷۱۹۰۸۶۶, ۱۳۱۷۱۹۰۸۴X, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۱۷ حجم کتاب: ۱۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Growing…

دانلود کتاب Social Sustainability, Climate Resilience And Community-Based Urban Development – What About The People, 2018

نام کتاب: Social Sustainability, Climate Resilience And Community-Based Urban Development – What About The People نویسنده: Cathy Baldwin و Robin King ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۳۸۴۷۸۰۱۵, ۹۷۸۱۳۵۱۱۰۳۳۲۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۹۹ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Social Sustainability,…

دانلود کتاب The Routledge Handbook Of Planning For Health And Well-Being – Shaping A Sustainable And Healthy Future, 2015

نام کتاب: The Routledge Handbook Of Planning For Health And Well-Being – Shaping A Sustainable And Healthy Future نویسنده: Hugh Barton و Susan Thompson و Sarah Burgess و Marcus Grant ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۱۱۳۸۰۲۳۳۰۲, ۹۷۸۱۱۳۸۰۲۳۳۰۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۵۲ حجم کتاب: ۱۵ مگابایت کیفیت…

دانلود کتاب Britain’s New Towns – Garden Cities To Sustainable Communities, 2009

نام کتاب: Britain’s New Towns – Garden Cities To Sustainable Communities نویسنده: Anthony Alexander ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۰۴۱۵۴۷۵۱۳۹, ۹۷۸۰۴۱۵۴۷۵۱۳۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۹۹ حجم کتاب: ۱۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Britain’s New Towns – Garden Cities To Sustainable Communities…