دانلود کتاب Lighting Design Sourcebook – 600 Solutions For Residential And Commercial Spaces, 2002

نام کتاب: Lighting Design Sourcebook – 600 Solutions For Residential And Commercial Spaces نویسنده: Randall Whitehead ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۲ کد ISBN کتاب: ۱۵۶۴۹۶۹۲۹۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۷۲ حجم کتاب: ۴۸ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: Rockport Publishers Description About Book Lighting Design Sourcebook – 600…

دانلود کتاب New Shops 7 – Made In Italy, 2003

نام کتاب: New Shops 7 – Made In Italy نویسنده: San Pietro Silvio و Gallo Paola ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۳ کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۱۴ حجم کتاب: ۷۳ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Edizioni L’Archivolto Description About Book New Shops 7 – Made In Italy…

دانلود کتاب The Competitive Destination – A Sustainable Tourism Perspective, 2003

نام کتاب: The Competitive Destination – A Sustainable Tourism Perspective نویسنده: J. R. Brent Ritchie و Geoffrey Ian Crouch ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۳ کد ISBN کتاب: ۰۸۵۱۹۹۶۶۴۷, ۹۷۸۰۸۵۱۹۹۶۶۴۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۹۱ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cabi Description About Book The Competitive Destination –…

دانلود کتاب Design For Shopping – New Retail Interiors, 2006

نام کتاب: Design For Shopping – New Retail Interiors نویسنده: Sara Manuelli ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۶ کد ISBN کتاب: ۰۷۸۹۲۰۸۹۸۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۹۲ حجم کتاب: ۲۰ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: Abbeville Press Description About Book Design For Shopping – New Retail Interiors From Amazon…

دانلود کتاب Designing Commercial Interiors, 1999

نام کتاب: Designing Commercial Interiors نویسنده: Christine M. Piotrowski و Elizabeth A. Rogers و Iida ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۹ کد ISBN کتاب: ۰۴۷۱۱۷۱۰۳۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۳۲ حجم کتاب: ۳۱٫۶۰ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: John Wiley & Sons Incorporated Description About Book Designing Commercial Interiors…

دانلود کتاب Corporate Design, 1983

نام کتاب: Corporate Design نویسنده: Roger Yee و Karen Gustafson ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۳ کد ISBN کتاب: ۰۹۴۳۳۷۰۰۱۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۴۰ حجم کتاب: ۱۷٫۸ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: Van Nostrand Reinhold Description About Book Corporate Design From Amazon No Description. درباره کتاب Corporate Design…

دانلود کتاب Twin Towers – The Life Of New York City’s World Trade Center, 1999

نام کتاب: Twin Towers – The Life Of New York City’s World Trade Center نویسنده: Angus K. Gillespie ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۸۱۳۵۲۷۴۲۰, ۰۸۱۳۵۲۷۴۲۲, فرمت: RAR تعداد صفحه: ۲۶۳ حجم کتاب: ۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Rutgers University Press Description About Book Twin Towers –…

دانلود کتاب Contemporary Retail Design, 2021

نام کتاب: Contemporary Retail Design نویسنده: Eddie Miles ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۷۸۵۰۰۸۷۱۹, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۱۶۰ حجم کتاب: ۱۰۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: The Crowood Press Description About Book Contemporary Retail Design From Amazon The world of retail design operates with a dynamism…

دانلود کتاب Retail Interiors, 1998

نام کتاب: Retail Interiors نویسنده: Rockport Publishers ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۸ کد ISBN کتاب: ۱۵۶۴۹۶۵۰۹۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۰ حجم کتاب: ۱۵٫۲۰ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: Rockport Publishers Description About Book Retail Interiors From Amazon This showcase of interior design photographs from stores of all…

دانلود کتاب Retail And Restaurant Spaces – An International Portfolio Of 41 Designers, 2002

نام کتاب: Retail And Restaurant Spaces – An International Portfolio Of 41 Designers نویسنده: Kristen Richards ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۲ کد ISBN کتاب: ۱۵۶۴۹۶۸۷۱۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۹۰ حجم کتاب: ۱۷٫۷۰ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: Rockport Publishers Description About Book Retail And Restaurant Spaces –…