دانلود کتاب The Chef Architect – Concept Development & Design, 2017

نام کتاب: The Chef Architect – Concept Development & Design نویسنده: Fred Raynaud ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۰۹۹۰۵۹۵۹۶X, فرمت: AZW3 تعداد صفحه: ۳۱۰ حجم کتاب: ۱۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Fred Raynaud Description About Book The Chef Architect – Concept Development & Design From Amazon…

دانلود کتاب Cafes and Coffee Shops, No. 2, 2001

نام کتاب: Cafes and Coffee Shops, No. 2 نویسنده: Martin Pegler ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۱ کد ISBN کتاب: , فرمت: RAR تعداد صفحه: ۱۷۶ حجم کتاب: ۱۴۳ مگابایت کیفیت کتاب: Scan انتشارات: Harper Design Description About Book Cafes and Coffee Shops, No. 2 From Amazon Over 65 projects from…

دانلود کتاب Bar Style – Hotels And Members’ Clubs, 2005

نام کتاب: Bar Style – Hotels And Members’ Clubs نویسنده: Howard Watson ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۵ کد ISBN کتاب: ۰۴۷۰۰۱۱۴۷۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۳ حجم کتاب: ۹۴ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Academy Press Description About Book Bar Style – Hotels And Members’ Clubs From Amazon Bar Style…

دانلود کتاب Retail And Restaurant Spaces – An International Portfolio Of 41 Designers, 2002

نام کتاب: Retail And Restaurant Spaces – An International Portfolio Of 41 Designers نویسنده: Kristen Richards ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۲ کد ISBN کتاب: ۱۵۶۴۹۶۸۷۱۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۹۰ حجم کتاب: ۱۷٫۷۰ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: Rockport انتشاراتs Description About Book Retail And Restaurant Spaces –…

دانلود کتاب Restaurants By Design, 2006

نام کتاب: Restaurants By Design نویسنده: John Riordan ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۰۶۰۸۹۳۴۶۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۸۷ حجم کتاب: ۱۹٫۱ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: Harper Collins Description About Book Restaurants By Design From Amazon Cutting-edge architecture and design meets mouthwatering cuisine in…

دانلود کتاب Café! Best Of Coffee Shop Design, 2010

نام کتاب: Café! Best Of Coffee Shop Design نویسنده: A. A. Braun ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۷۶۸۰۴۵۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۰۰ حجم کتاب: ۴۸٫۹۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR – اسکن انتشارات: Braun Publish,Csi Description About Book Café! Best Of Coffee Shop Design From Amazon The…

دانلود کتاب The Shape Of Space – Food Preparation Spaces, 1990

نام کتاب: The Shape Of Space – Food Preparation Spaces نویسنده: Crane و Dixon ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۶۱۲۸۷۹۷۱, ۹۷۸۱۴۶۱۳۱۴۸۱۳ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۰ انتشارات: Springer Us Description About Book The Shape Of Space – Food Preparation Spaces From Amazon This book is intended as…

دانلود کتاب Cafes And Bars – Living In The Public (Interior Architecture), 2007

نام کتاب: Cafes And Bars – Living In The Public (Interior Architecture) نویسنده: Grafe Bollerey ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۷ کد ISBN کتاب: ۰۴۱۵۳۶۳۲۷۶, ۹۷۸۰۴۱۵۳۶۳۲۷۳, ۹۷۸۰۲۰۳۰۱۳۶۳۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۲۴ انتشارات: Description About Book Cafes And Bars – Living In The Public (Interior Architecture) From Amazon No Description. درباره…

دانلود کتاب Restaurant Concepts, Management And Operations, 8th ed, 2017

نام کتاب: Restaurant Concepts, Management And Operations نویسنده: John R. Walker ویرایش: ۸ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۹۳۲۶۱۰۶, ۹۷۸۱۱۱۹۳۹۳۶۶۵, ۲۰۱۷۰۱۳۹۸۴, ۲۰۱۷۰۲۳۶۵۴, ۹۷۸۱۱۱۹۳۹۳۶۲۷, ۹۷۸۱۱۱۹۳۹۳۵۸۰ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۴۶ انتشارات: Wiley Description About Book Restaurant Concepts, Management And Operations From Amazon Restaurant Concepts, Management, and Operations, 8th ویرایشtakes the…

دانلود کتاب Design And Equipment For Restaurants And Foodservice, 3rd ed, 2008

نام کتاب: Design And Equipment For Restaurants And Foodservice نویسنده: Costas Katsigris و Chris Thomas ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۰۸ کد ISBN کتاب: ۰۴۷۱۷۶۲۴۸۲, ۹۷۸۰۴۷۱۷۶۲۴۸۵ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۲۲ انتشارات: Wiley Description About Book Design And Equipment For Restaurants And Foodservice From Amazon Design and Equipment for Restaurants and…