دانلود کتاب Burn Your Portfolio – Stuff They Don’T Teach You In Design School, But Should, 2013

نام کتاب: Burn Your Portfolio – Stuff They Don’T Teach You In Design School, But Should نویسنده: Michael Janda ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۰۳۲۱۹۱۸۶۸۱, ۹۷۸۰۳۲۱۹۱۸۶۸۰, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۴۰۰ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: New Riders Description About Book Burn Your Portfolio…

دانلود کتاب Graphic Design School – The Principles And Practice Of Graphic Design, 5th ed, 2014

نام کتاب: Graphic Design School – The Principles And Practice Of Graphic Design نویسنده: Alan Swann و David Dabner ویرایش: ۵ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۸۱۳۴۴۱۲, ۱۱۱۸۱۳۴۴۱۹, ۹۷۸۱۱۱۸۷۱۲۰۱۶, ۱۱۱۸۷۱۲۰۱۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۰۸ حجم کتاب: ۱۰۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Adams Media; John Wiley & Sons…

دانلود کتاب Graphic Design School – The Principles And Practice Of Graphic Design, 2020

نام کتاب: Graphic Design School – The Principles And Practice Of Graphic Design نویسنده: Sandra Stewart و David Dabner و Abbie Vickress ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۶۴۷۱۱۸, ۹۷۸۱۱۱۹۶۴۷۱۱۹, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۲۰۸ حجم کتاب: ۱۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book Graphic…

دانلود کتاب Graphic Design Theory, 2012

نام کتاب: Graphic Design Theory نویسنده: Meredith Davis ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۲۰۱۲۹۳۲۵۱۵, ۹۷۸۰۵۰۰۲۸۹۸۰۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۵۶ حجم کتاب: ۳۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Thames & Hudson Description About Book Graphic Design Theory From Amazon This textbook combines an analysis of historical thinking…

دانلود کتاب مبادی سواد بصری – A Primer Of Visual Literacy, 1973

نام کتاب: کتاب مبادی سواد بصری – A Primer Of Visual Literacy نویسنده: Donis A. Dondis ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۷۳ کد ISBN کتاب: ۰۲۶۲۵۴۰۲۹۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۹۴ حجم کتاب: ۷٫۸۰ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: MIT Press Description About Book – A Primer Of Visual…

دانلود کتاب پلان گرافیک – Plan Graphics, 4th ed, 1990

نام کتاب: کتاب پلان گرافیک – Plan Graphics نویسنده: Theodore D. Walker و David A. Davis ویرایش: ۴ سال انتشار: ۱۹۹۰ کد ISBN کتاب: ۰۴۷۱۲۸۹۰۷۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۹۲ حجم کتاب: ۲۱٫۹۰ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: Wiley Description About Book – Plan Graphics From Amazon (کتاب…

دانلود کتاب Graphic Design Process – From Problem To Solution 20 Case Studies, 2012

نام کتاب: Graphic Design Process – From Problem To Solution 20 Case Studies نویسنده: Nancy Skolos و Thomas Wedell ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۱۸۵۶۶۹۸۲۶۲, ۹۷۸۱۸۵۶۶۹۸۲۶۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۸۶ حجم کتاب: ۴۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Laurence King Publishing Description About Book Graphic Design…

دانلود کتاب I Used To Be A Design Student – 50 Graphic Designers Then And Now, 2013

نام کتاب: I Used To Be A Design Student – 50 Graphic Designers Then And Now نویسنده: Billy Kiosoglou و Frank Philippin ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۱۸۵۶۶۹۸۹۸X, 9781856698986, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۵۶ حجم کتاب: ۲۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Laurence King Publishing Description About…

دانلود کتاب Function, Restraint, And Subversion In Typography, 2010

نام کتاب: Function, Restraint, And Subversion In Typography نویسنده: Inc. Ebrary و J. Namdev Hardisty ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۵۵ حجم کتاب: ۱۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Princeton Architectural Press Description About Book Function, Restraint, And Subversion In Typography From…

دانلود کتاب Model Graphics – Building And Using Study Models, 1988

نام کتاب: Model Graphics – Building And Using Study Models نویسنده: Marguerite L. Koepke ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۸ کد ISBN کتاب: ۰۰۴۴۲۴۷۵۷۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۸ حجم کتاب: ۱۱٫۵ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات: Van Nostrand Reinhold Description About Book Model Graphics – Building And Using…