دانلود کتاب Reservoir Simulation – Problems And Solutions, 2020

نام کتاب: Reservoir Simulation – Problems And Solutions نویسنده: Turgay Ertekin و Qian Sun و Jian Zhang ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۶۱۳۹۹۶۹۳۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۲۰ حجم کتاب: ۲۵۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Society of Petroleum Engineers Description About Book Reservoir Simulation – Problems…

دانلود کتاب Handbook Of Petrochemical Processes, 2019

نام کتاب: Handbook Of Petrochemical Processes نویسنده: James G Speight ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۲۹۱۵۵۶۱۱, ۹۷۸۱۴۹۸۷۲۹۷۰۳, ۱۴۹۸۷۲۹۷۰۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۶۱ حجم کتاب: ۱۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press, Taylor & Francis Group Description About Book Handbook Of Petrochemical Processes From Amazon The…

دانلود کتاب General And Synthetic Methods – Volume 10, 1988

نام کتاب: General And Synthetic Methods – Volume 10 نویسنده: G. Pattenden و Chemical Society Great Britain ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۸ کد ISBN کتاب: ۰۸۵۱۸۶۹۱۴۹, ۹۷۸۰۸۵۱۸۶۹۱۴۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۵۲ انتشارات: Royal Society Of Chemistry Description About Book General And Synthetic Methods – Volume 10 From Amazon Specialist…

دانلود کتاب A Concise Introduction To Additives For Thermoplastic Polymers (Wiley-Scrivener), 2009

نام کتاب: A Concise Introduction To Additives For Thermoplastic Polymers (Wiley-Scrivener) نویسنده: Johannes Fink ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۰۴۷۰۶۰۹۵۵۹, ۹۷۸۰۴۷۰۶۰۹۵۵۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۸۵ انتشارات: Wiley-Scrivener Description About Book A Concise Introduction To Additives For Thermoplastic Polymers (Wiley-Scrivener) From Amazon Describes twenty-one of the most…

دانلود کتاب Ludwig’S Applied Process Design For Chemical And Petrochemical Plants – Volume 2, 4th ed, 2010

نام کتاب: Ludwig’S Applied Process Design For Chemical And Petrochemical Plants – Volume 2 نویسنده: A. Kayode Coker Phd ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۰۷۵۰۶۸۳۶۶X , 9780750683661 فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۷۸ انتشارات: Description About Book Ludwig’S Applied Process Design For Chemical And Petrochemical Plants – Volume…

دانلود کتاب Ludwig’S Applied Process Design For Chemical And Petrochemical Plants, 4th ed, 2015

نام کتاب: Ludwig’S Applied Process Design For Chemical And Petrochemical Plants نویسنده: A. Kayode Coker Phd ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۰۷۵۰۶۸۵۲۴۷, ۹۷۸۰۷۵۰۶۸۵۲۴۵ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۹۶ انتشارات: Gulf Professional Publishing Description About Book Ludwig’S Applied Process Design For Chemical And Petrochemical Plants From Amazon The…

دانلود کتاب Handbook Of Industrial Hydrocarbon Processes, 2nd ed, 2019

نام کتاب: Handbook Of Industrial Hydrocarbon Processes نویسنده: James G. Speight ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۰۱۲۸۰۹۹۲۳۲, ۹۷۸۰۱۲۸۰۹۹۲۳۰ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۵۰ انتشارات: Gulf Professional Publishing Description About Book Handbook Of Industrial Hydrocarbon Processes From Amazon Handbook of Industrial Hydrocarbon Processes, Second ویرایشprovides an analysis of…

دانلود کتاب General And Synthetic Methods – Volume 5, 1982

نام کتاب: General And Synthetic Methods – Volume 5 نویسنده: G. Pattenden ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۲ کد ISBN کتاب: ۰۸۵۱۸۶۸۶۴۹, ۹۷۸۰۸۵۱۸۶۸۶۴۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۵۸ انتشارات: Royal Society Of Chemistry Description About Book General And Synthetic Methods – Volume 5 From Amazon Specialist Periodical Reports provide systematic and…

دانلود کتاب Handbook Of Industrial Hydrocarbon Processes, 2011

نام کتاب: Handbook Of Industrial Hydrocarbon Processes نویسنده: James G. Speight ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۹٫۷۸E+12 فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۳۶ انتشارات: Gulf Professional Description About Book Handbook Of Industrial Hydrocarbon Processes From Amazon Content: Front Matter, Page iii Copyright, Page iv Copyright, Page iv Preface,…

Download Chemical Engineering book, Chemical Engineering book, Download Free Chemical Engineering Book, دانلود کتاب مهندسی شیمی, کتاب مهندسی شیمی, مهندسی شیمی, کتابهای مهندسی شیمی, دانلود مهندسی شیمی, کتابهای مهندسی شیمی, کتب مهندسی شیمی, دانلود کتب مهندسی شیمی Perry Chemical Engineers Handbook , دانلود کتاب Perry Chemical Engineers Handbook , کتاب Perry Chemical Engineers Handbook , دانلود Perry Chemical Engineers Handbook ,

Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, Don Green, Robert Perry, 8th,2007

نام کتاب : Perry’s Chemical Engineers’ Handbook نویسنده : Peter Atkins, Loretta Jones ویرایش : ۸ سال انتشار : ۲۰۰۷ فرمت : PDF تعداد صفحه : ۲۷۲۸ کیفیت کتاب: OCR انتشارات : McGraw-Hill Professional   دانلود کتاب – حجم: ۸۱٫۰۰ مگابایت [box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید. در صورت خراب بودن لینک کتاب، در قسمت نظرات همین مطلب گزارش دهید.