دانلود کتاب Chemical Quality Assurance Of Milk And Milk Products, 2020

نام کتاب: Chemical کیفیت کتاب Assurance Of Milk And Milk Products نویسنده: Kamal Gandhi و Rajan Sharma و Priyae Brath Gautam و Bimlesh Mann ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۸۱۱۵۴۱۶۶۳, ۹۷۸۹۸۱۱۵۴۱۶۶۷ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۹ انتشارات: Springer Description About Book Chemical کیفیت کتاب Assurance Of Milk…

دانلود کتاب Separation Processes In The Food And Biotechnology Industries – Principles And Applications, 1996

نام کتاب: Separation Processes In The Food And Biotechnology Industries – Principles And Applications نویسنده: Michael John Lewis ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۶ کد ISBN کتاب: ۱۸۵۵۷۳۲۸۷۴, ۹۷۸۱۸۵۵۷۳۲۸۷۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۹۸ انتشارات: Woodhead Publishing Description About Book Separation Processes In The Food And Biotechnology Industries – Principles And…

دانلود کتاب Food Carbohydrates – Chemistry, Physical Properties, And Applications, 2005

نام کتاب: Food Carbohydrates – Chemistry, Physical Properties, And Applications نویسنده: Steve W. Cui ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۵ کد ISBN کتاب: ۰۸۴۹۳۱۵۷۴۳, ۹۷۸۰۸۴۹۳۱۵۷۴۹ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۱۱ انتشارات: CRC Press Description About Book Food Carbohydrates – Chemistry, Physical Properties, And Applications From Amazon Unique in its broad range…

دانلود کتاب Operations In Food Refrigeration, 2012

نام کتاب: Operations In Food Refrigeration نویسنده: Rodolfo H Mascheroni ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۲۰۰۵۵۵۱۱, ۱۴۲۰۰۵۵۵۱۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۸۸ انتشارات: Crc Press Description About Book Operations In Food Refrigeration From Amazon Content: Pt. 1. Basic concepts and general calculation procedures — pt. 2. Operations…

دانلود کتاب Physical Chemistry Of Foods, 2003

نام کتاب: Physical Chemistry Of Foods نویسنده: Pieter Walstra ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۸۲۴۷۹۳۵۵۵, ۰۸۲۴۷۹۳۵۵۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۰۷ انتشارات: Marcel Dekker Description About Book Physical Chemistry Of Foods From Amazon Exploring the structure and physical and chemical properties of solutions, dispersions, soft solids, fats,…

Thermodynamics Of Phase Equilibria In Food Engineering, 2019

دانلود کتاب Thermodynamics Of Phase Equilibria In Food Engineering, 2019

نام کتاب: Thermodynamics Of Phase Equilibria In Food Engineering نویسنده: Camila Gambini Pereira ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۲۸۱۱۵۵۷۲, ۰۱۲۸۱۱۵۵۷۲, ۹۷۸۰۱۲۸۱۱۵۵۶۵ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۶۸ انتشارات: Academic Press Description About Book Thermodynamics Of Phase Equilibria In Food Engineering From Amazon Thermodynamics of Phase Equilibria in Food…

Download Chemical Engineering book, Chemical Engineering book, Download Free Chemical Engineering Book, دانلود کتاب مهندسی شیمی, کتاب مهندسی شیمی, مهندسی شیمی, کتابهای مهندسی شیمی, دانلود مهندسی شیمی, کتابهای مهندسی شیمی, کتب مهندسی شیمی, دانلود کتب مهندسی شیمی Surface Coatings , دانلود کتاب Surface Coatings , کتاب Surface Coatings , دانلود Surface Coatings ,

Surface Coatings, Mario Rizzo, 2009

نام کتاب : Surface Coatings نویسنده : Mario Rizzo, Giuseppe Bruno, Anna Goransson Westerlund, Jari Vartiainen, Bulent Tepe, Kotohiro Nomura, R. Morent ویرایش : ۱ سال انتشار : ۲۰۰۹ فرمت : PDF تعداد صفحه : ۲۸۳ کیفیت کتاب: OCR انتشارات : Nova Science Pub Inc   دانلود کتاب – حجم: ۱۰٫۶۰ مگابایت  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید. در صورت خراب بودن…