دانلود کتاب Introduction To Fluid Mechanics, 6th ed, 2020

نام کتاب: Introduction To Fluid Mechanics نویسنده: William S. Janna ویرایش: ۶ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۳۴۱۲۷۱, ۹۷۸۰۳۶۷۳۴۱۲۷۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۵۴ حجم کتاب: ۱۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Introduction To Fluid Mechanics From Amazon Introduction to Fluid Mechanics, Sixth Edition,…

دانلود کتاب Fluid Mechanics In Si Units, 2nd ed, 2021

نام کتاب: Fluid Mechanics In Si Units نویسنده: Russell Hibbeler ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۳۴۶۴۹۲۹۰, ۱۲۹۲۲۴۷۳۰۴, ۹۷۸۱۲۹۲۲۴۷۳۰۴, ۹۷۸۱۲۹۲۲۴۷۳۹۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۲۳ حجم کتاب: ۱۸۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Education Limited Description About Book Fluid Mechanics In Si Units From Amazon For Fluid…

دانلود کتاب Fluid Mechanics Solutions, 2nd ed, 2018

نام کتاب: Fluid Mechanics Solutions نویسنده: R. C. Hibbeler و Kai Beng Yap ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۱۲۹۲۲۴۷۳۰۴, ۹۷۸۱۲۹۲۲۴۷۳۰۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۲۶ حجم کتاب: ۱۹۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Fluid Mechanics Solutions From Amazon Solution Manual for Hibbeler’s 2nd…

دانلود کتاب Fluid Mechanics Experiments, 2020

نام کتاب: Fluid Mechanics Experiments نویسنده: Robabeh Jazaei ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۶۸۱۷۳۹۲۸۳, ۹۷۸۱۶۸۱۷۳۹۲۸۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۰۱ حجم کتاب: ۱۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Morgan & Claypool Description About Book Fluid Mechanics Experiments From Amazon Fluid mechanics is one of the most challenging…

دانلود کتاب A General Theory Of Fluid Mechanics, 2021

نام کتاب: A General Theory Of Fluid Mechanics نویسنده: Peiqing Liu ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۳۳۶۶۵۹۶, ۹۷۸۹۸۱۳۳۶۶۶۰۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۵۹ حجم کتاب: ۴۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book A General Theory Of Fluid Mechanics From Amazon This book provides a…

دانلود کتاب Foundations Of Fluid Mechanics, 1967

نام کتاب: Foundations Of Fluid Mechanics نویسنده: S.W. Yuan ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۶۷ کد ISBN کتاب: ۰۱۳۳۲۹۸۱۳۲, ۹۷۸۰۱۳۳۲۹۸۱۳۰ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۳۶ حجم کتاب: ۳۱ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Pearson Ptr; Description About Book Foundations Of Fluid Mechanics From Amazon No Description. درباره کتاب Foundations Of Fluid…

دانلود کتاب Fluid Mechanics – Solution Manual, 8th ed, 2015

نام کتاب: Fluid Mechanics – Solution Manual نویسنده: Frank M. White ویرایش: ۸ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۰۰۷۳۳۹۸۲۷۶, فرمت: RAR تعداد صفحه: ۱۱۰۴ حجم کتاب: ۱۵۰ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: McGraw-Hill Education Description About Book Fluid Mechanics – Solution Manual From Amazon White’s Fluid Mechanics offers students…

دانلود کتاب Vectors, Tensors And The Basic Equations Of Fluid Mechanics, 1990

نام کتاب: Vectors, Tensors And The Basic Equations Of Fluid Mechanics نویسنده: Rutherford Aris ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۸۶۶۶۱۱۰۰, ۰۴۸۶۶۶۱۱۰۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۱۴ حجم کتاب: ۳۷ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Dover Publications Description About Book Vectors, Tensors And The Basic Equations Of Fluid…

دانلود کتاب Fundamentals Of Fluid Mechanics, 2nd ed, 2011

نام کتاب: Fundamentals Of Fluid Mechanics نویسنده: G.S. Sawhney ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۳۸۰۵۷۸۸۵۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۶۸ حجم کتاب: ۱۲۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: I. K. International Pvt Ltd Description About Book Fundamentals Of Fluid Mechanics From Amazon Written with the second-year engineering…

دانلود کتاب Moving Particle Semi-Implicit Method – A Meshfree Particle Method For Fluid Dynamics, 2018

نام کتاب: Moving Particle Semi-Implicit Method – A Meshfree Particle Method For Fluid Dynamics نویسنده: Masahiro Kondo و Seiichi Koshizuka و Takuya Matsunaga و Kazuya Et Al. Shibata ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۲۸۱۲۷۷۹۷, ۰۱۲۸۱۲۷۷۹۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۹۳ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن…