مهندسی مکانیک

دانلود کتاب Shell Structures – Theory And Application, 2022

نام کتاب: Shell Structures – Theory And Application نویسنده: Mitchell Gohnert ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۲ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۸۴۸۰۶X, 9783030848064, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۳۶۳ حجم کتاب: ۲۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Shell Structures – Theory And Application From Amazon This text provides a…

دانلود کتاب Heating Systems – Design, Applications And Technology, 2020

نام کتاب: Heating Systems – Design, Applications And Technology نویسنده: Elias Moore ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۵۳۶۱۷۵۵۸۵, ۱۵۳۶۱۷۵۵۸۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۶ حجم کتاب: ۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Nova Science انتشاراتs Description About Book Heating Systems – Design, Applications And Technology From Amazon…

دانلود کتاب Engineering Studies – Engineering Mechanics – Year 12, 2019

نام کتاب: Engineering Studies – Engineering Mechanics – سال انتشار۱۲ نویسنده: Aouni El-Hajje ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۶۴۶۸۰۲۹۸۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۸۳ حجم کتاب: ۲۱۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Eureka Publications Description About Book Engineering Studies – Engineering Mechanics – سال انتشار۱۲ From Amazon…

دانلود کتاب The Theory And Applications Of Iteration Methods, 2nd ed, 2022

نام کتاب: The Theory And Applications Of Iteration Methods نویسنده: Ioannis K. Argyros ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۲ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۶۵۱۰۱۷, ۹۷۸۰۳۶۷۶۵۱۰۱۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۴۸ حجم کتاب: ۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book The Theory And Applications Of Iteration Methods From Amazon…

دانلود کتاب Physical Chemistry – Thermodynamics, Statistical Thermodynamics, And Kinetics, Global Edition, 4th ed, 2020

نام کتاب: Physical Chemistry – Thermodynamics, Statistical Thermodynamics, And Kinetics, Global ویرایش نویسنده: Thomas Engel و Philip Reid ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۲۹۲۳۴۷۷۰۸, ۹۷۸۱۲۹۲۳۴۷۷۰۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۸۲ حجم کتاب: ۲۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Physical Chemistry – Thermodynamics, Statistical…

دانلود کتاب ۳۴ Autocad Tips To Become A Power User, 2021

نام کتاب: ۳۴ Autocad Tips To Become A Power User نویسنده: Official Autodesk Autocad Blog ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۲ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: – Description About Book 34 Autocad Tips To Become A Power User From…

دانلود کتاب Fluid Machinery And Fluid Mechanics – 4Th International Symposium, 2009

نام کتاب: Fluid Machinery And Fluid Mechanics – 4Th International Symposium نویسنده: Jianzhong Xu و Yulin Wu و Yangjun Zhang و Junyue Zhang ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۳۵۴۰۸۹۷۴۸۸, ۹۷۸۳۵۴۰۸۹۷۴۸۴, ۹۷۸۷۳۰۲۱۸۷۲۸۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۴۷ حجم کتاب: ۳۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About…

دانلود کتاب Autodesk Autocad 2022 Learn Cad With Ease, 2021

نام کتاب: Autodesk Autocad 2022 Learn Cad With Ease نویسنده: Madhumita Kshirsagar ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۹۸۷۱۱۸۷۰۶۱۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۷۴ حجم کتاب: ۳۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Independently published Description About Book Autodesk Autocad 2022 Learn Cad With Ease From Amazon This book…

دانلود کتاب Fluid Dynamics, 11th ed, 2013

نام کتاب: Fluid Dynamics نویسنده: M.D. Raisinghania ویرایش: ۱۱ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۸۱۲۱۹۰۸۶۹۶, ۸۱۲۱۹۰۸۶۹۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۶۳ حجم کتاب: ۱۳ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: S. Chand & Company Pvt. Ltd. Description About Book Fluid Dynamics From Amazon ‘;’;Fluid Dynamics” is one of the most…

دانلود کتاب Finite-Element-Model Updating Using Computional Intelligence Techniques – Applications To Structural Dynamics, 2010

نام کتاب: Finite-Element-Model Updating Using Computional Intelligence Techniques – Applications To Structural Dynamics نویسنده: Tshilidzi Marwala ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۱۸۴۹۹۶۳۲۲۳, ۹۷۸۱۸۴۹۹۶۳۲۲۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۵۰ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer-Verlag London Description About Book Finite-Element-Model Updating Using Computional Intelligence Techniques…