دانلود حل المسائل Mott R. L., Solution Applied Strength of Materials, 5th ed, 2007

Mott R. L., Solution Applied Strength of Materials, 5th ed, 2007

نام کتاب: Solution Applied Strength of Materials

نویسنده: Robert L. Mott

ویرایش: ۵

سال انتشار: ۲۰۰۷

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۷۶

انتشارات: Prentice Hall

Description About Book Solution Applied Strength of Materials From Amazon


This book provides comprehensive coverage of the key topics in strength of materials–with an emphasis on applications, problem solving, and design of structural members, mechanical devices and systems. It includes coverage of the latest tools, trends and analysis techniques, and makes great use of example problems. Chapter topics include basic concepts; design properties of materials; design of members under direct stress; axial deformation and thermal stresses; torsional shear stress and torsional deformation; shearing forces and bending moments in beams; centroids and moments of inertia of areas; stress due to bending; shearing stresses in beams; special cases of combined stresses; the general case of combined stress and Mohr’s circle; beam deflections; statically indeterminate beams; columns; and pressure vessels. For practicing mechanical designers and engineers.

درباره کتاب Solution Applied Strength of Materials – ترجمه شده از گوگل


این کتاب پوشش جامعی از موضوعات کلیدی در قدرت مواد را با تأکید بر برنامه های کاربردی، حل مسائل و طراحی اعضای ساختاری، دستگاه های مکانیکی و سیستم ها فراهم می کند. این شامل پوشش جدیدترین ابزارها، روندها و تکنیکهای تجزیه و تحلیل است و از مواردی چون استفاده از نمونه های بسیار استفاده می کند. مباحث فصل شامل مفاهیم اساسی است؛ خواص طراحی مواد؛ طراحی اعضای تحت استرس مستقیم؛ تغییر شکل محوری و تنش های حرارتی استرس برشی و تغییر شکل شکلی؛ نیروهای برشی و لحظات خمشی در پرتوها؛ centroids و moments of inertia از مناطق؛ استرس به دلیل خم شدن؛ تنش برشی در پرتوها؛ موارد خاص تنش ترکیبی؛ مورد کلی تنش ترکیبی و دایره مور؛ انحرافات تابشی؛ پرتوهای نامتقارن استاتیک؛ ستون ها؛ و مخازن تحت فشار. برای تمرین طراحان مکانیک و مهندسین.

  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *