دانلود کتاب Acoustics, Aeroacoustics And Vibrations, 2016

نام کتاب: Acoustics, Aeroacoustics And Vibrations

نویسنده: Anselmet Fabien

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۶

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۸۴۸۲۱۸۶۱۱, ۹۷۸۱۱۱۹۱۷۸۳۹۲, ۱۱۱۹۱۷۸۳۹۸, ۹۷۸۱۱۱۹۱۷۸۴۰۸, ۱۱۱۹۱۷۸۴۰۱, ۱۸۴۸۲۱۸۶۱۳

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۵۲۹

انتشارات: John Wiley And Sons

Description About Book Acoustics, Aeroacoustics And Vibrations From Amazon


Cover — Title Page — Copyright — Contents — Preface — Chapter 1: A Bit of History — 1.1. The production of sound — 1.2. The propagation of sound — 1.3. The reception of sound — 1.4. Aeroacoustics — Chapter 2: Elements of Continuum Mechanics — 2.1. Mechanics of deformable media — 2.1.1. Continuum — 2.1.2. Kinematics of deformable media — 2.1.2.1. Lagrange’s kinematics — 2.1.2.2. Euler’s kinematics — 2.1.2.3. Kinematics of a surface — 2.1.2.4. Material derivatives — 2.1.3. Deformation tensor (or Green’s tensor) — 2.2. Conservation laws — 2.2.1. Conservation of mass — 2.2.2. Conservation of momentum — 2.2.3. Conservation of energy — 2.3. Constitutive laws — 2.3.1. Elasticity — 2.3.1.1. Stress-deformation tensor — 2.3.1.2. Infinitesimal strain tensor — 2.3.2. Thermoelasticity and effects of temperature variations — 2.3.3. Viscoelasticity — 2.3.3.1. Partial differential operator — 2.3.3.1.1. Elementary models — 2.3.3.2. Convolution operator — 2.3.4. Fluid medium — 2.4. Hamilton principle — 2.5. Characteristics of materials — Chapter 3: Small Mathematics Travel Kit — 3.1. Measure theory and Lebesgue integration — 3.1.1. Boolean algebra — 3.1.2. Measure on a -algebra — 3.1.3. Convergence and integration of measurable functions — 3.1.4. Functional space — functional — 3.1.5. Measure as linear functional — 3.2. Distributions — 3.2.1. The space D of test functions — 3.2.2. Distributions definition — 3.2.3. Operations on distributions — 3.2.4. N-dimensional generalization — 3.2.5. Distributions tensor product — 3.3. Convolution — 3.3.1. Definition and first properties — 3.3.2. Convolution algebra and Green’s function — 3.4. Modal methods — 3.4.1. Eigenmodes of a conservative system — 3.4.2. Eigenmodes of a non-conservative system — 3.4.2.1. Eigenmodes-resonance modes.;This didactic book presents the main elements of acoustics, aeroacoustics and vibrations. Illustrated with numerous concrete examples linked to solid and fluid continua, Acoustics, Aeroacoustics and Vibrations proposes a selection of applications encountered in the three fields, whether in room acoustics, transport, energy production systems or environmental problems. Theoretical approaches enable us to analyze the different processes in play. Typical results, mostly from numerical simulations, are used to illustrate the main phenomena (fluid acoustics, radiation, diffraction, vibroacoustics, etc.).

درباره کتاب Acoustics, Aeroacoustics And Vibrations ترجمه شده از گوگل


پوشش – عنوان صفحه – کپی رایت – فهرست مطالب – مقدمه – فصل ۱: کمی از تاریخ – ۱٫۱٫ تولید صدا – ۱٫۲٫ پخش از صدا – ۱٫۳٫ پذیرایی از صدا – ۱٫۴٫ ایروآکوستیک – فصل ۲: ​​عناصر مکانیک محیطهای پیوسته – ۲٫۱٫ مکانیک از رسانه های دگردیس – ۲٫۱٫۱٫ پیوسته – ۲٫۱٫۲٫ سینماتیک از رسانه های دگردیس – ۲٫۱٫۲٫۱٫ سینماتیک لاگرانژ – ۲٫۱٫۲٫۲٫ سینماتیک اویلر – ۲٫۱٫۲٫۳٫ سینماتیک از یک سطح – ۲٫۱٫۲٫۴٫ مشتقات مواد – ۲٫۱٫۳٫ تانسور تغییر شکل (یا تانسور سبز) – ۲٫۲٫ قوانین حفاظت – ۲٫۲٫۱٫ حفاظت از جرم – ۲٫۲٫۲٫ حفاظت از حرکت – ۲٫۲٫۳٫ حفاظت از انرژی – ۲٫۳٫ قوانین ساختاری – ۲٫۳٫۱٫ کشش – ۲٫۳٫۱٫۱٫ استرس تغییر شکل تانسور – ۲٫۳٫۱٫۲٫ تانسور کرنش بینهایت کوچک – ۲٫۳٫۲٫ THERMOELASTICITY و اثرات تغییرات دما – ۲٫۳٫۳٫ ویسکوالاستیسیته – ۲٫۳٫۳٫۱٫ اپراتور دیفرانسیل با مشتقات جزئی – ۲٫۳٫۳٫۱٫۱٫ مدل ابتدایی – ۲٫۳٫۳٫۲٫ اپراتور پیچیدگی – ۲٫۳٫۴٫ محیط مایع – ۲٫۴٫ اصل همیلتون – ۲٫۵٫ ویژگی های مواد – فصل ۳: کوچک ریاضیات سفر کیت – ۳٫۱٫ نظریه اندازه و ادغام Lebesgue – 3.1.1. جبر بولی – ۳٫۱٫۲٫ اندازه گیری در جبر – ۳٫۱٫۳٫ همگرایی و ادغام توابع اندازه گیری – ۳٫۱٫۴٫ فضای کاربردی – کاربردی – ۳٫۱٫۵٫ اندازه گیری به عنوان خطی کاربردی – ۳٫۲٫ توزیع – ۳٫۲٫۱٫ فضای D از توابع آزمون – ۳٫۲٫۲٫ توزیع تعریف – ۳٫۲٫۳٫ عملیات بر روی توزیع – ۳٫۲٫۴٫ N بعدی تعمیم – ۳٫۲٫۵٫ توزیع محصول تانسور – ۳٫۳٫ پیچیدگی – ۳٫۳٫۱٫ تعریف و ویژگیهای اول – ۳٫۳٫۲٫ پیچیدگی جبر و تابع گرین – ۳٫۴٫ روش مودال – ۳٫۴٫۱٫ Eigenmodes از یک سیستم محافظه کار – ۳٫۴٫۲٫ Eigenmodes از یک سیستم غیر محافظه کار – ۳٫۴٫۲٫۱٫ حالت Eigenmodes تشدید؛ این هدیه کتاب آموزشی عناصر اصلی آکوستیک، ایروآکوستیک و ارتعاشات. نشان داده شده با نمونه های بتن متعدد مرتبط با زنجیره جامد و مایع، صدا، ایروآکوستیک و ارتعاشات پیشنهاد یک انتخاب از برنامه های کاربردی مواجه می شوند در سه حوزه، چه در اتاق های آکوستیک، حمل و نقل، سیستم های تولید انرژی و یا مشکلات زیست محیطی است. رویکردهای نظری ما را قادر به تجزیه و تحلیل فرایندهای مختلف در بازی. نتایج نمونه، عمدتا از شبیه سازی عددی، به منظور تبیین پدیده های اصلی (آکوستیک مایع، تابش، پراش، vibroacoustics، و غیره) می باشد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *